header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Culturele
antropologie

 

Terug naar menswetenschappen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Manieren en gewoonten van de menselijke familie. Het idee dat de beschaving in voortdurende vooruitgang is, kwam voor het eerst op in de 18de eeuw, toen de industrialisatie welvaart en vertrouwen in Europa bracht. Door verhalen van reizigers begon men zich te realiseren hoeveel de gewoonten en religies van volkeren in AziŽ, Afrika en Zuid-Amerika verschilden van die in het christelijke Europa. Men vergeleek 'primitieve' artefacten die werden meegenomen uit Afrika en het gebied van de Grote Oceaan met de fijnzinnigheid van de Renaissance. Deze verschillen boden wetenschappers de mogelijkheid om aan te tonen dat de maatschappij van een barbaarse tot een ontwikkelde culturele samenleving was uitgegroeid.
De combinatie van intellectuele fascinatie voor en pure nieuwsgierigheid naar andere culturen vormde de oorsprong van wat we tegenwoordig culturele of sociale antropologie noemen : de studie van verschillende samenlevingen door bestudering van hun gewoonten, instituties, religies, familiebanden, morele waarden en andere aspecten. In 1890 publiceerde de Schotse antropoloog Sir James Frazer (1854-1941) een vergelijkende studie, The Golden Bough.
Daar presenteerde hij een cultureel model voor zaken als magie, religie en, tenslotte, wetenschap. Frazers werk heeft generaties antropologen geÔnspireerd en is van grote invloed geweest op talloze dichters, filosofen en kunstenaars.
De eerste antropologen stelden hun theorieŽn op aan de hand van verslagen van reizigers en andere rapportages, maar aan het eind van de negentiende eeuw begonnen geleerden zelf excursies te maken om mensen te bestuderen door met hen samen te leven. In 1883 leidde de Amerikaanse geograaf en fysicus Franz Boas (1858-1942) een wetenschappelijke expeditie naar Baffin Island in Noordoost-Canada. Zijn fascinatie voor de lokale InuÔt-cultuur ontsteeg zijn geografische nieuwsgierigheid en deze expeditie werd het eerste antropologisch veldonderzoek. In zijn latere studies van allochtone Amerikanen ontwikkelde Boas een empirische benadering, gebaseerd op observaties en statistische gegevens.
Door zich een beeld te vormen van de manier waarop mensen leven en door het bestuderen van hun geloof en van de gewoonten die ze van generatie op generatie doorgeven, onderzoeken antropologen de complexe interacties tussen buren, buitenstaanders en verwanten, en tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Zo leggen ze de basis bloot waarop een gemeenschap is gefundeerd, en stellen ons in staat ons eigen gedrag duidelijker beter te begrijpen. Of we nu een oerwoudjager zijn in de Kalimantan of stadsbewoner met stress, beiden zijn we gijzelaar van onze gewoonten en van de maatschappij waarin we leven.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009