header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 De aarde

 
   
Wanneer ontstond de aarde ? Ongeveer 4600 miljoen jaar geleden. De aarde vormde zich uit de wolk gassen en stof die, zich steeds verdichtend, de zon en alle andere planeten voorbracht. Korrels gesteente kwamen in die wolk bijeen en uiteindelijk ontstond daar een gesteentebol uit. Dat gesteente was aanvankelijk roodheet en vloeibaar en geleidelijk aan koelde het af en verhardde het.
Waarom is de aarde rond ? De aarde is rond om dezelfde reden waarom een regendruppel en een zeepbel gewoonlijk rond zijn. Zo mogelijk neemt een vloeistofdruppel de vorm van een bol aan. Dat gebeurt als een vloeistof door de lucht valt, zoals een regendruppel, of drijft, zoals een luchtbel. Toen de aarde zich vormde was zij heet-vloeibaar. Omdat de aarde in de ruimte zweefde, nam zij de vorm van een bol aan. Naarmate het vloeibare gesteente afkoelde en in vast gesteente overging, bleef die nagenoeg ronde vorm behouden.
Hoe groot is de aarde ? De omtrek van de aarde, gemeten langs de equator of evenaar, bedraagt 40.076 kilometer. De doorsnede, diameter of middellijn (de afstand door het middelpunt van de aarde tussen de tegengestelde oppervlakten) bedraagt 12.757 kilometer. Als men die meting via de Noord- en Zuidpool zou doen, is de diameter iets kleiner. Als je de aarde op een weegschaal zou kunnen plaatsen, zou het gewicht bijna 6000 miljoen x miljoen x miljoen ton blijken. De aarde wordt echter jaarlijks vele duizenden tonnen zwaarder, door de meteorieten die er belanden.
Hoe is het binnenin de aarde ? De aarde is een geweldige bol gesteente. Als je een tunnel zou kunnen boren naar het middelpunt, zou je daar diverse lagen tegenkomen. De eerste laag is de aardkorst : de dikte ervan bedraagt niet meer dan zes kilometer, onder de oceanen. Dan volgt een dikke laag, de aardmantel genaamd, die tot halverwege het centrum van de aarde loopt. Naarmate je dieper en dieper in de aarde doordringt, wordt het heter en heter, en onder de aardmantel bevindt zich een laag zeer heet en daarom vloeibaar gesteente : de buitenkern. Tenslotte bevindt zich in en om het centrum de binnenkern - een grote bol heet maar vast gesteente. Deze begint op 5000 kilometer onder het aardoppervlak. In het centrum zou volgens berekeningen de temperatuur zo'n 4500 graden C. bedragen.
Hoeveel land is er ? Op aarde bedekt wat wij land noemen een oppervlakte van bijna 150 miljoen vierkante kilometer. Dat komt neer op ongeveer 30.000 vierkante meter voor iedere op aarde levende mens, een terrein van ruim 173 x 173 meter. Het land beslaat slechts 29 procent van het totale aardoppervlak; de rest wordt ingenomen door zeen en oceanen (71 procent dus).
Wie maakte de eerste
wereldkaart ?
Al lang geleden vervaardigden mensen wereldkaarten, maar ze leken in niets op de kaarten die we tegenwoordig kennen. Men wist nog niet dat er werelddelen bestonden zoals Noord- en Zuid-Amerika, en ook Antarctica (Zuidpoolgebied) was onbekend. Die zeer oude kaarten tonen slechts delen van de wereld. De eerste wereldkaarten die enige gelijkenis vertonen met de huidige werden in de zestiende eeuw getekend, toen mensen grote ontdekkingstochten hadden ondernomen. En der beste werd vervaardigd door Mercator, een Vlaamse kaartenmaker, die in 1568 de zogenaamde Mercator-kaartprojectie ontwikkelde.
Wat zijn lengtegraad en breedtegraad ? Geografische lengte- en breedtegraden zijn de lijnen die je op wereldkaarten of wereldbollen getrokken ziet. De via noord- en zuidpool lopende lijnen worden lengtegraden genoemd, terwijl de breedtegraden van oost naar west lopen. Navigators werken de positie van hun schip of vliegtuig uit met de hulp van deze geografische lengte- en breedtegraden. Hun positie is dan waar een onderverdeelde lengte- en breedtegraad elkaar snijden.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009