header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Egypte de dinastie

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Er waren in totaal 31 Egyptische dynastieen. Iedere dynastie vertegenwoordigde een koningsgeslacht. Hoewel men niet zoveel weet over de eerste 2 dynastieen is men ervan overtuigd dat het grootste deel van de Egyptische kennis toen al in het bezit was van de hogepriesters. De piramides werden in een tijdsbestek van 500 jaar gebouwd. En van de grootste denkers van de Egyptische cultus was Imhoteph. U kent hem vast wel als de 'onsympathieke man met het cataclysme in zijn broekzak' uit de films 'The mummy' en 'The mummy returns'.

De derde dynastie

Tijdens de derde dynastie werden de eerste piramides gebouwd. Dit waren geen piramides zoals we ze nu kennen. De eerste piramides zijn gekenmerkt door hun grote trappen, vergelijkbaar met de Maya tempels. Hoogstwaarschijnlijk was Imhoteph op het idee van een trappenpiramide gekomen door meerdere mastaba's (predynastische graven) op elkaar te stapelen en naarmate er meer lijken bij geplaatst moesten worden werd er een deel aan de trappenpiramide bijgebouwd om de lichamen te herbergen. De grootste trappenpiramide is die van farao Djoser te Sakkara. Dit is ook de vroegste gevonden constructie van metselwerk. De bouwstenen van de piramide werden netjes op maat gemaakt en dan op hun positie gelegd.

De man aan wie deze ontdekking wordt toegeschreven is Imhoteph. Imhoteph wordt gezien als een medisch wonder, een architecturaal wonder, astronomisch wonder en een filosofisch wonder. Hoewel Imhoteph niet tot de koninklijke familie behoorde, werd hij toch rijkelijk geeerd. De piramide van Djoser bevat 7 lagen. Zoals je weet is 7 een getal wat wel vaker terug komt in religies. Denk maar aan het Katholicisme. Volgens de Egyptenaren symboliseren de lagen de ontwikkelingsstadia die de ziel na de dood moet doorlopen.

De derde dynastie bracht enkel trappiramides. Echt indrukwekkend zijn ze niet. Zeker als je ze vergelijkt met de piramides uit de 4e dynastie. Het is zeker dat Imhoteph niet geholpen kan hebben aan de bouw van de 5 belangrijkste piramides (Gizeh en Dasjoer). Toch zal zijn erfgoed in grote mate aanwezig zijn in de constructie van de gebouwen.

De vierde dynastie

Snefroe, de vader van Cheops, luidde de vierde dynastie in met een grote knal. Hij besloot de piramidemode die toen hoogtij vierde over een andere boeg te gooien. Het trappenontwerp van Imhoteph was uit de gratie en er werd gekozen voor een piramide met een gladde wand. Tegenwoordig zie je enkel rotsen aan de wand, maar toen de piramides gebouwd werden, werden ze bekleef met witte kalksteen. Dat kalksteen fluorisceert door het zonlicht waardoor de piramides een fel wit licht uitstraalden.

Snefroe was de enige farao die tijdens zijn regeerperiode 2 piramides heeft neergezet. Ten tijde van de vierde dynastie had Snefroe (of zijn astronomisch consulent) gekozen om de piramide te plaatsen volgens zijn hemelse tegenhanger. Als de Nijl de melkweg voorstelt kun je stellen dat de 2 piramides van Dasjoer geplaatst zijn volgens de Hyaden.

Na Snefroe was zijn zoon Cheops aan de beurt. Onder zijn regering werd de grote piramide in Gizeh geplaatst. Ook deze piramide was een aardse voorstelling van een hemels stelsel. De piramide werd overeenkomstig met de grootste ster van het Orionstelsel geplaatst.

Na Cheops bouwde diens zoon Chephren verder aan een 2e piramide op het Gizeh-plateau. De kleinzoon van Cheops, Mycerinos, bouwde de laatste piramide van de dynastie.


IJdele Egyptenaren?

Er wordt aangenomen dat de Egyptenaren behoorlijk ijdel waren. Misschien werd dit afgeleid van de omvang van de piramides of de pracht van de hierogliefen, maar echt sprake kan er niet van zijn. Vooral de eerste dynastieen lieten zich kenmerken door een grote soberheid. Het is pas sinds de 5e dynastie dat piramides werden voorzien van hieroglyfen om aan te duiden tot wie ze behoorden. De piramides van Dasjoer en Gizeh bevatten nagenoeg geen inscripties. Dankzij hieroglyfen uit de 6e dynastie (van Pepi) kwam men erachter dat Snefroe de bouwer was van de 2 piramides in Dasjoer.

Konden de Egyptenaren dan nog niet schrijven? Toch wel. Daarvan is in '91 bewijs gevonden. Op het plateau van Gizeh is vestiging van meer dan een kilometer groot gevonden. Het betrof de plaats waar de piramidebouwers hebben geleefd en waar sommigen het leven hebben gelaten. In de vele tombes en kamers werden hieroglyfen gevonden. Dit toont aan dat de makers van de piramides bewust geen teksten in de gebouwen hebben aangebracht. Een andere optie is dat de hieroglyfen zich op de kalkstenen bevonden. Het kalk is er in de loop der jaren vanaf gehaald om nieuwe gebouwen mee te zetten. Op een enkele plaats is nu nog kalksteen op de piramides te vinden, maar het betreft onbeschreven exemplaren.

 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009