header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De filosofie
van de geest

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Vanaf de Griekse en Romeinse tijden tot in de zeventiende eeuw concentreerde de filosofie zich in belangrijke mate op theologische vraagstukken. Het ter discussie stellen van de ziel of het bewustzijn werd beschouwd als het ter discussie stellen van het werk van God - wat neerkwam of ketterij. Het onderwerp 'geest' sluimerde eeuwenlang, totdat Descartes zich afvroeg : hoe week ik dat ik besta ? Vanaf dat moment is het vraagstuk over wat het betekent om jezelf ergens van bewust te zijn en wat bedoeld wordt met het concept van de geest of ziel fundamenteel geweest voor de moderne filosofie.
De twee belangrijkste filosofen die de geest hebben bediscussieerd voor Descartes zijn Plato en Aristoteles. Plato meende dat wat er werkelijk zijn onze ziel is, en dat deze ziel na onze dood blijft voortleven - hij zag in feite de dood als de bevrijding voor de ziel. Hij geloofde daarom dat ziel en lichaam verschillende substanties zijn : lichamen zijn sterfelijk, maar zielen zijn onsterfelijk. Aristoteles meende dat de ziel en het lichaam in feite onderling verbonden zijn. De ziel is dus niet een aparte substantie, maar een rangschikking van stoffelijke aard, of materiŽle substantie, waaruit het lichaam is opgebouwd. Aristoteles zei : als een bijl een ziel had, zou zijn ziel snijden zijn. Voor Aristoteles leek individuele onsterfelijkheid een onmogelijkheid.
Deze argumenten zijn gebruikt om de betekenis van de geest sinds de 18de eeuwse Verlichting tot op de dag van vandaag opnieuw te doordenken.  Leibniz suggereerde dat geest en lichaam slechts een schijnbare interactie vertonen. In werkelijkheid is er geen verband tussen beide substanties; God heeft een harmonie voorbereid, zodat lichamen en geesten niet asynchroon gaan lopen.
De Engelse wetenschapper Thomas Henry Huxley (1825-1895) geloofde dat de geest een product is van het fysische brein. Als een persoon denkt dat hij zin heeft in chocolade, dan kan dat komen doordat zijn maag boodschappen naar zijn brein stuurt omdat zijn bloedsuikerspiegel te laag is. Bewustzijn is eenvoudigweg een flectie van biologische aard - en als het lichaam sterft, sterft de geest eveneens.
Recente filosofen zijn geÔnteresseerd in de mogelijkheid van kunstmatige intelligentie. Er kan bijvoorbeeld beweerd worden dat een thermostaat drie geheugens heeft : het is hier te warm, het is hier te koud en de temperatuur is hier precies goed. Zou het kunnen dat mensen gewoon iets beter ontwikkelde machines zijn ?
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009