header Poolgebieden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 


De Lappen
 

 

 

 
Eén van de kleurrijkste poolvolkeren behoort noch tot het Mongoolse, noch tot de hedendaagse Europese rassen. Hun lijn van afstamming is een zeer lange en gaat terug tot ver voor het voorgeslacht van de huidige Europeanen. We hebben het over de Lappen.
Hoewel ze altijd worden omschreven als de bewoners van Lapland, hebben ze eigenaardig genoeg nooit een eigen regering of een eigen land gehad. Hun woongebied is moeilijk precies te omschrijven. Het strekt zich uit van Noorwegen over Zweden en Finland tot aan het schiereiland Kola in Rusland. De trek die hun rendieren ondernemen vindt plaats over de grenzen tussen Zweden en Noorwegen heen en in verband daarmee hebben deze twee landen een overeenkomst gesloten, op grond waarvan de Lappen zich vrij heen en weer kunnen bewegen, zodat ze niet in hun van oudsher traditionele bestaanswijze worden gehinderd.
In aantal is het volk van de Lappen kleiner dan dat van de Eskimo’s : iets meer dan 30.000. Tweederde ervan woont in het Viddagebied in Noorwegen. Deze zogenaamde ‘Moerasvolkeren’ zijn voornamelijk zo kleurrijk vanwege hun traditionele klederdracht : de opvallende ‘muts-van-de-vier-winden’, hun broeken van rendiervellen, hun bij de tenen gekruld schoeisel en de van een gordel voorziene blauwe tuniek, die met gekleurde strepen is versierd.
Een meer passende naam is ‘rendiervolk’, want dit dier levert hen vlees, melk en huiden om kleren en tenten te maken. Het rendier is dan ook duizenden jaren lang de ruggengraat van hun economie geweest. Net als de kariboes trekken ook de rendieren in noordwaartse richting, nadat ze de winter in de bossen hebben doorgebracht. De Lappenfamilies volgen de kudden op hun tocht en zetten hiermee een eeuwenoude traditie verder. Ze verplaatsen zich op ski’s (men beweert zelfs dat de Lappen ze hebben uitgevonden) of met de rendierslee. Wanneer ze op een vaste plaats blijven, wonen ze in tenten die van dekenstof of huiden zijn gemaakt. Elke eigenaar snijdt zijn persoonlijk merkteken in de oren van zijn dieren, zodat hij ze kan herkennen wanneer de kudden in de herfst terugkeren naar de kralen in de vlakte.
Huwelijken met Noren, Finnen, Zweden en Russen zijn er de oorzaak van dat oude gebruiken veranderen of zelfs helemaal worden opgegeven.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009