header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De Verlichting

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Kenmerkend voor de Verlichting zijn het geloof in de wetenschap en de experimentele methode, en het gebruik van de rede om problemen op te lossen. De overtuiging dat onderwijs een katalysator kon zijn voor sociale verandering had alles te maken met het vertrouwen in de integriteit van het individu. Scepsis over denkbeelden die op overlevering waren gebaseerd, hadden tot gevolg dat men de doctrines van de kerk opnieuw wilde onderzoeken - vaak werden ze dan ook afgedaan als 'bijgeloof'. Politieke systemen werden eveneens aan de kaak gesteld, hetgeen leidde tot de vraag naar een meer representatieve politieke vertegenwoordiging. Deze nieuwe houding plaveide de weg voor de Amerikaanse en de Franse revoluties.
De bloeitijd van de Verlichting was de tweede helft van de 18de eeuw, maar de ideeŽnstrijd die tot de Verlichting had geleid was al in de 17de eeuw begonnen. De Engelse geleerde en filosoof Francis Bacon bepleitte het gebruik van wetenschappelijke methoden en de Franse filosoof en wiskundige Renť Descartes introduceerde het rationalisme De verlichting was de culminatie van een beweging die zich afzette tegen de autoriteitsgevoelige en dogmatische Middeleeuwen.
In de middeleeuwse filosofie gingen het christelijk geloof en de denkbeelden van de Griekse denkers Plato en Aristoteles hand in hand. De middeleeuwse filosofen respecteerden hun voorgangers en aanvaardden hun methoden. Als bijvoorbeeld een nieuwe ontdekking over de natuur in tegenspraak was met een van de principes van Aristoteles, dan ging men er bij voorbaat vanuit dat de nieuwe ontdekking foutief was.
De verlichte denkers wensten niet meer te volstaan met de aanvaarding van de autoriteit van Aristoteles. Wetenschappers deden onderzoek met de hulp van experimenten - en dit kon niet plaatsvinden zonder enkele van Aristoteles' veronderstellingen over de wereld te ontkennen. Deze geleidelijke erosie van theorieŽn die voorheen als feiten werden beschouwd, had ook gevolgen voor andere disciplines dan de wetenschap. het absolutisme van de monarchie leek niet meer zo vanzelfsprekend en het bestaan van God evenmin.
Maar weinig filosofische vragen die gedurende de Verlichting werden opgeworpen, zijn sindsdien volledig beantwoord, maar dat komt waarschijnlijk door de aard van de moderne filosofie, die steeds nieuwe antwoorden wil vinden - voor zover mogelijk - op onbeantwoorde vragen. Het is de poging waar het om gaat, tot op de dag van vandaag.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009