header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Democratie

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


  


 

De Amerikaanse president Abraham Lincoln zei in 1863 dat de Amerikaanse burgeroorlog een gevecht was om de 'regering van het volk, door het volk, voor het volk' voor de wereld te behouden. Democratie mag dan technisch gezien niet meer zijn dan een methode (het verkiezen van één of andere vorm van volksvertegenwoordiging) maar een echte democratie eist meer dan een invuloefening die de burger het idee moet geven dat zijn het land regeren.

Democratie gaat inderdaad meer om middelen dan om doelen. Het communistisch argument om de 'Volksrepublieken' in het naoorlogse Oost-Europa democratieën te noemen was de bestwil van het volk. Maar het eenpartijstelsel in deze totalitaire systemen bleef strijdig met onze opvatting van democratie.
De Engelse filosoof John Stuart Mill (1806-1873) benadrukte dat een werkelijke democratie 'de spreiding van inzicht, inzet en burgerzin onder de geregeerden' moest koesteren. Dat was dan ook de opvatting van een vooraanstaande moderne denker over democratie, de Amerikaanse politieke filosoof John Dewey (1859-1952), die geloofde dat democratie de communicatie tussen mensen bevorderde en hen aanzette tot het met inzet en inzicht werken aan de maatschappelijke vooruitgang. Volgens de opvattingen van Dewey kon van alle politieke systemen alleen de democratie ruimte geven aan een pragmatische, op problemen en oplossingen gerichte benadering van de wereld - een benadering die niet buigt voor autoriteit, maar die evenmin absolutie waarheden verafgoodt. Daarom schept democratie de mogelijkheid om te onderzoeken wat nuttig is voor de samenleving. De burger van een democratisch land krijgt de kans zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden te dragen.

In deze visie op de democratie hebben de rechten van het individu aan status ingeboet, ten gunste van het 'recht' van de samenleving. Het verabsoluteren van individuele rechten kan uitmonden in het extreme libertarisme dat even strijdig is met de geest van de democratie als het totalitaire gevaar.

Alleen op basis van het erkennen van wederzijdse verplichtingen en gedeelde verantwoordelijkheden kan een sociale democratie bestaan.       (foto boven rechts : Jean-Jacques Rousseau)

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009