header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ecologie

 

Terug naar evolutie in de wetenschap >>

 
 

 

 

 

 


 

Het woord ecologie werd in 1866 voor het eerst gebruikt door de Duitse zoŲloog Ernst Haeckel, ook bekend als de Duitse Darwin. Hij definieerde het als 'de relatie van een dier met zijn organische en anorganische omgeving'. Het woord komt van het Griekse oikos, dat huis of plaats om te leven betekent. Haeckels boodschap was dat planten, insecten, dieren en de omgeving waarin ze leven niet los van elkaar beschouwd kunnen worden. Alles staat met elkaar in verbinding via een ingewikkeld netwerk van relaties. Maar ecologie werd pas een wezenlijk begrip toen wetenschappers in de 20ste eeuw inhoud gaven aan de oorspronkelijke gedachte.
In de jaren '20 introduceerde de Duitse bioloog August Thienemann het idee van trofische niveaus, de treden op de ladder van de voedselketen die door verschillende organismen worden bezet. Aan de basis staan groene planten die zonne-energie omzetten in voedsel voor herbivoren. Deze worden op hun beurt gegeten door carnivoren. De Britse ecoloog Charles Elton hield zich 20 jaar bezig met de studie van organismen in weiden, bossen en water nabij Oxford en kwam met het idee van de ecologische niches (de rol die verschillende individuele organismen vervullen). Hij toonde ook aan dat Thielemans trofische niveaus een piramide vormen, met het grootste aantal organismen aan de basis - zoals grassen - en aan de top slechts enkele predatoren - zoals vossen.
De opkomst van de ecologie blies de eenvoudige rangschikking uiteen waarmee wetenschappers tot die tijd de natuurlijke wereld hadden ingedeeld. Hoewel begonnen als tak van de biologie kreeg ecologie in de jaren '60 een politieke betekenis. De probleemstelling van zaken als wereldbevolking, vervuiling en verdwijnende wildernis kon alleen in kaart gebracht worden aan de hand van de ideeŽn van ecologen. Een kleine verandering in een ecosysteem - bijvoorbeeld het uitroeien van een ogenschijnlijk onbelangrijke soort - kon diepgaande effecten hebben op het systeem als geheel. Dit klonk als muziek in de oren van sociale critici als Theodore Roszak, die ecologie in 1973 omschreef als 'een subversieve wetenschap', die 'holistisch, ontvankelijk, vertrouwenwekkend, grotendeel niet-bemoeizuchtig is, en grond gebaseerd op estetisch vertrouwen'.
Sindsdien is ecologie zowel een slogan als een wetenschap geworden. De ecologische opvattingen worden door milieuactivisten gebruikt om hun strijd te strijden.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009