header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Economie

 

Terug naar menswetenschappen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Of het onzichtbare mechanisme van de maatschappij. De zakenman van tegenwoordig is een verfijnde uitvoering van de handelaar die vele eeuwen geleden kralen ruilde voor bessen en vlees voor potten. In feite zijn alle economische systemen uit dit soort transacties voortgekomen en eeuwenlang werden ze als een dermate natuurlijk proces ervaren dat het niet noodzakelijk leek ze afzonderlijk te bestuderen. Economie was niet meer dan een facet van de politiek, filosofie, rechten en andere disciplines.
Pas in de 18de eeuw begonnen grote denkers economie te beschouwen als een apart systeem van ideeën en uitgangspunten. In 1758 publiceerde François Quesnay (1694-1774), de leider van de fysiocraten - Franse filosofen die de eersten waren die zichzelf 'economen' noemden - zijn Tableau économique, waarin hij beweerde dat het land de bron is van alle welvaart en dat daarom landbouw, visserij en mijnbouw de enige productieve maatschappelijke activiteiten zijn. Het fabriekswezen produceerde volgens de fysiocraten geen welvaart, het herverdeelde of veranderde slechts de opbrengsten van de werkelijk productieve klasse.
Deze elementaire economische theorie werd opgepakt door Adam Smith (1723-1790) - zie foto, de Schot die vaak betiteld wordt als de 'vader van de economie'. In 'An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations' van 1776 - één van de meest invloedrijke boeken ooit gepubliceerd - gaf Smith een samenhangende uitleg over de wijze waarop economie werkt en legde daarmee de basis voor wat bekend werd als de 'klassieke school'.
Smith was het niet eens met het fysiocratische standpunt dat welvaart slechts aan agrarische productiviteit te danken is en nooit aan industrie of handel. Hij verklaarde dat het juist de factor arbeid is die welvaart maakt en dat de waarde van een product voornamelijk bepaald wordt door de hoeveelheid werk die erin zit. Een houthakker voegt waarde toe aan een boom door hem te vellen en te verzagen; de meubelmaker koopt het hout en verkoopt het weer aan een hogere prijs, nadat hij er waarde aan heeft toegevoegd door er een meubelstuk van te maken.
Smiths model van een vrijemarkteconomie wordt vaak samengevat in een bekende uitdrukking die door de fysiocraten bedacht was : 'laissez faire', Frans voor laat de mensen doen wat ze willen. Door deze vorm van kapitalisme ontstond de Industriële Revolutie, en variaties hierop zijn de basis gebleven van de meeste westerse economieën.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009