header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Edfu de tempel

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Bij Edfu ligt de aan zonnegod Horus gewijde tempel uit de tijd van de Ptolemeen. Horus, de zoon van Osiris, nam wraak op zijn vaders moordenaar door tijdens een tweegevecht op leven en dood zijn boosaardige oom Seth met een speer te doorboren. De tempel is gebouwd op de plaats waar volgens de legende het dodelijk gevecht tussen de twee goden plaatsvond. Edbo of Djebo was de faraonische benaming voor Edfu en betekende spiesen of doorboren.
De tempel is na de tempel van Karnak te Luxor de grootste van Egypte, en domineert de gehele westzijde van het Nijlstadje Edfu. Doordat de tempel pas in 1860 is bevrijd van het woestijnzand is het ook een van de best bewaarde tempels van het land. De uitgraving geschiedde onder leiding van Auguste Mariette, de stichter van het Egyptisch museum te Cairo.

De bouw van de tempel begon in 23 augustus 237 v. Chr. onder Ptolemaeus III Euergetes (221-205 v. Chr.). De architecten hebben zich duidelijk laten inspireren door de bouwstijl van de beroemde architect Imhotep, die tijdens het bewind van farao Djoser diens trappenpiramide te Sakkara gebouwd heeft. Dit is opmerkelijk, aangezien deze bouwstijl toen al meer dan 25 eeuwen oud was. De tempel werd in 57 v. Chr. voltooid door Ptolemaeus XII Auletes (80-51 v. Chr.), de vader van Cleopatra. Men weet de datum zo precies omdat de geschiedenis van het bouwproces beschreven wordt in de hiërogliefen op de buitenmuur.

Op religieus gebied was de tempel bijzonder belangrijk. Ieder jaar reisde de godin Hathor vanuit haar tempel te Dendera hierheen om haar gemaal, de valkgod Horus te bezoeken. In hun eigen zonneboten herenigden de twee godheden zich in het midden van de Nijl. Het hieraan gekoppelde feest duurde 14 dagen en heette de vreugdevolle hereniging. Tijdens het Egyptische nieuwjaar (het begin van de overstroming) werden de farao’s opnieuw gekroond, om aan te duiden dat ze de levende incarnatie van Horus waren. Dit werd gesymboliseerd door een levende valk los te laten vanaf het dak van de tempel te Edfu.

beeld van de valkgod Horus De tempel van Horus is in tegenstelling tot andere tempels niet naar de Nijl gericht, maar naar het zuiden. De gevel van de eerste pyloon, met 2 torens, is 79 meter hoog en 36 meter breed. Je kunt de gaten waaruit de vlaggestokken staken nog altijd zien. Na de ingang betreed je het grote voorhof. Hier mochten de gewone mensen offers brengen. Langs de 3 wanden staan 32 zuilen met schitterende kapitelen. Op de zuilen en wanden zijn reliëfs van de offerende farao te zien. Voor de ingang van het overdekte deel van de tempel zie je een kolossaal beeld van de valkgod Horus, getooid met de dubbele kroon van Opper- en Neder-Egypte. Op de 12 zuilen van de voorste zuilenhal van de overdekte tempel zijn hiërogliefen te zien van de bouw van de tempel. Links van de hal is een ruimte waar in het verleden de watervoorraad werd opgeslagen, en rechts is een ruimte die dienst deed als bibliotheek. De twaalf dikke zuilen van de achterste zuilenhal laten offerscènes zien. Na de offerzaal en de tussenkamer volgt het Allerheiligste. Oorspronkelijk stond hier het beeld van Horus, maar tegenwoordig rest ons nog slechts de schrijn, die overigens een paar honderd jaar ouder is dan de tempel. Aan de gang rond het allerheiligste grenzen meerdere kamers. Deze vertrekken zijn gewijd aan verschillende goden. Zo hebben Osiris, Horus, de maangod Khons, Re en de godinnen Nekhbet en Nephtys er elk een eigen kamer. De overige ruimtes dienden in het verleden als opslagplaats voor kleding en goud- en zilverwerk.

Praktisch

Edfu ligt langs de Nijl op 105 km ten noorden van Aswan en 53 km ten zuiden van Esna. De tempel zelf ligt 2 kilometer landinwaarts. Vanaf de Nijl kun je de tempel per koets (Calèche) bereiken.

 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009