header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Egypte - bevolking

 

Terug naar overzicht Afrika >>

 

Bezoek ook onze rubriek Egypte en het verleden >>

2. Bevolking

2.1 Samenstelling en spreiding
De bevolking (66, 3 miljoen in 1996) is voor 90% van Oost-Hamitische afkomst, maar is in de loop der tijden in sociaal, cultureel en politiek opzicht geheel gearabiseerd. Andere kleine bevolkingsgroepen zijn de Berbers (nomaden), de NubiŽrs (in het zuiden) en de Kopten (in Opper-Egypte). Er is een snelle bevolkingsgroei (2, 8% in de periode 1973-1989, 2,3% in 1993) die een direct gevolg is van een hoog geboortecijfer (31Č in 1994) en een dalend sterftecijfer (9,8Č). De regering propageert geboortebeperking. 40% van de bevolking is jonger dan 15 jaar en slechts 3% is ouder dan 65 jaar. De levensverwachting bij geboorte is ruim 58 jaar voor mannen, 60 jaar voor vrouwen. Bijna 95% van de totale bevolking woont in het Nijldal en de delta (slechts 3,5% van het grondgebied). De bevolkingsdichtheid in het bewoonde en in cultuur gebrachte land bedraagt meer dan 1600 inw. per km2 (landelijk: 66 inw. per km2). Een bijkomend probleem vormt de toenemende urbanisatie met CaÔro (Groot CaÔro ruim 12 miljoen inw.), AlexandriŽ (3 miljoen inw.) en Gizeh (3 miljoen inw.) als grootste stedelijke concentraties (in sommige stadsdelen van CaÔro en AlexandriŽ bedraagt de bevolkingsdichtheid 140!000 inw. per km2). Door de bouw van steden in de woestijn en de ontwikkeling van de Suezkanaalzone poogt de regering de bevolkingsdruk in het Nijldal te verlichten. Enkele miljoenen Egyptenaren werken als 'gastarbeider' in andere Arabische landen.
2.2 Taal
De officiŽle taal is het Egyptisch-Arabisch, dat door ongeveer 98% van de bevolking wordt gesproken. Naast deze taal komen het Nubisch, het Koptisch en het Berbers nog wel voor. Er wordt ook Engels en Frans gesproken door ontwikkelde Egyptenaren.
2.3 Religie
93% van de Egyptische bevolking belijdt de soennitische islam, de officiŽle staatsgodsdienst. De vrije uitoefening van christendom en jodendom wordt echter in de grondwet gegarandeerd. De grootste religieuze minderheid vormen de Kopten (6%). Er zijn vaak geschillen tussen de Kopten en de islamieten. Behalve de Kopten zijn er ongeveer een kwart miljoen andere christelijke minderheidsgroeperingen, waartoe onder andere Grieks-orthodoxen, rooms-katholieken, Armeens-orthodoxen en protestanten behoren. In de grote steden bevinden zich kleine joodse gemeenschappen.

 

Ga door naar Egypte bestuur en samenleving >>

 

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009