header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Egyptisch dodenboek

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Egyptisch dodenboek, geschrift op papyrus in verkorte hiërogliefen, dat een verzameling spreuken, verdeeld in een aantal hoofdstukken, bevat en sinds de 18de dynastie (1580 v.C.) aan de dode bij de mummie werd meegegeven. De spreuken moesten de dode het voortbestaan in het hiernamaals mogelijk maken; ze dragen een titel in rood en bevatten aan het eind soms aanwijzingen voor magisch gebruik. Niet elk exemplaar omvat alle hoofdstukken. Vele handschriften zijn versierd met gekleurde vignetten. De Egyptische titel was Spreuken van het uitgaan overdag. Men geloofde namelijk dat de dode bij zonsopgang de tombe kon verlaten om de zon te aanbidden en de offers in ontvangst te nemen. De tekst is op vele plaatsen corrupt en daardoor onbegrijpelijk geworden. De nummering van de hoofdstukken is modern en gaat terug op Lepsius’ uitgave uit 1842. Hoofdstuk 15 bevat zonnehymnen, 17 gaat over de zonnegod, diens verschijnen uit het oerwater en de schepping van de wereld, 125 gaat over het dodengericht (waarin de dode zich voor de rechter, de god Osiris, onschuldig verklaart); de hoofdstukken 76–88 behandelen gedaanteverwisselingen (o.a. in verschillende goddelijke wezens). Andere onderwerpen zijn: bezwering van slangen; het verblijf op de Rietvelden, waar overvloed is; een spreuk om de dode lichaamsdelen weer te laten bewegen, om poortwachters in het hiernamaals te passeren, om over een veerboot te beschikken, om in de zonneboot plaats te nemen, om met zijn familie verenigd te worden, om geen zwaar werk te hoeven verrichten, enz. In het dodenboek zijn ook oudere teksten uit de piramiden en van de houten sarcofagen van ca. 2000 v.C. verwerkt. De boeken werden in massaproductie vervaardigd; op de open plaatsen kon de naam van de koper worden ingevuld.

UITG: Het Egyptisch dodenboek, d. M.A. Geru (1975); Le livre des morts des anciens Égyptiens, d. G. Kolpaktchy (1979); selectie van teksten in Textes égyptiens, d. J.C. Mardrus (1979).
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009