header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ekster

 
   
  De ekster of pica pica
Een prachtige en boeiende vogel, die overigens niet bij iedereen echt geliefd is, omdat hij de zangvogels in de gaten houdt en in het voorjaar hun nesten opspoort om ze vervolgens te beroven. Toch is het oneerlijk om de ekster alleen hierom te veroordelen, want andere vogels zoals sperwers leven het hele jaar door van andere vogels en zijn terecht geheel beschermd. Zelfs mezen en roodborstjes doden soms hun rivalen. Een eksterbruiloft begint als een paartje probeert een nieuw territorium binnen de bestaande te veroveren. De bewoners willen de indringers verdrijven en al dat geruzie trekt ondertussen weer andere eksters aan.
Kenmerken
Er ligt een metaalgroene gloed op de zwarte en witte veren. De staart is 20 tot 25 cm. lang. Lengte van de vogel : 46 cm.
Voedsel
De ekster eet bijna alles : kevers, sprinkhanen, slakken, bosluizen en spinnen, maar ook zaden, vruchten en allerlei afval. De jongen van andere vogels, verkeersslachtoffers en gewonde vogels zijn eveneens gewilde prooien.
Wintervoedering
Vlees en broodresten.
Nest
Het nest is een stevige constructie van takken en twijgen, gevoerd met modder en plantaardig materiaal en wordt meestal gebouwd in een boom of een grote struik. Nog lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het doorschieten van nesten niet alleen een wrede, maar ook zinloze bezigheid is. De familie blijft nog verschillende dagen bij het nest nadat de jongen vliegvlug zijn. De jongen blijven in een losse groep bij mekaar.
Broedgegevens
Maanden maart tot mei - één of twee legsels - vijf tot zeven gestippelde, groenachtige eieren - broedtijd : 22 dagen, door het vrouwtje - vliegvlug : na 22-27 dagen; precieze tijd tot zelfstandigheid is niet bekend.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009