header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De precessie der equinoxen

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 
De aarde waar wij ons huisje op hebben maakt 3 bewegingen. Onze planeet draait rond haar eigen as en draait daarnaast nog eens rond de zon. Er is nog een andere beweging die de aarde maakt. De derde beweging heet precessie en is veel minder gekend.

De precessie wordt veroorzaakt door de gravitatieinvloed van de zon en de maan. Die invloed werkt namelijk in op de equatoriale uitzettingen. Het zal je wellicht zijn opgevallen dat onze planeet niet helemaal rond is. Ook de andere planeten van het zonnestelsel hebben daar een zekere invloed op. Door de precessie gaan de hemelpolen cirkels vormen. Door het wiebelen van de aarde, beweegt ook de hemelequator.

De precessie valt moeilijk te meten. Rekenkundig neemt men de waarde van 26.000 aan, maar dat kan niet helemaal correct zijn. De precessiecyclus is ook de cyclus die verantwoordelijk is voor het doorlopen van de dierenriem. De 12 tekenen van de dierenriem worden helemaal doorlopen eens in die 26.000 jaar. De jaarlijkse snelheid ongeveer 50,2 boogseconden

Omdat een dierenriemteken geen exacte duratie heeft, en ieder dierenteken verschilt in duur van de ander werkt men met een gemiddelde waarde. Ieder teken zou daarmee doorlopen worden in 2.166,66 jaar. Men vermoedt dat de exacte waarde van de precessie 25.920 jaar bedraagt. Hoewel men eigenlijk vantevoren zeker is dat dit enkele jaren kan schommelen.

De klassieke wetenschap vertelt ons dat de precessiewaarde pas gekend is sinds 129 voor Christus. Ene Hipparchus zou zijn stellaire gegevens getoetst hebben met die van een generatievoorganger. Het was voor Hipparchus onmogelijk om de precessie te weten als hij enkel de gegevens uit zijn tijdsperiode had, daarvoor is de schommeling van de precessie veel te langzaam.

De bouwers van de piramide van Cheops hadden kennis van de precessie. Zoals je weet werd de piramide gebouwd in 10.450 voor Christus. De klassieke wetenschap gelooft deze datum niet want volgens hun werd de piramide in de regeerperiode van Cheops gebouwd. Er zijn echter meer gegevens die dit tegenspreken dan dat er zijn die dit staven. De oogkleppen der geschiedenis doen eens weer hun werk. Iets wat vaker voorkomt bij het beoordelen van vroege archeologische vondsten.

Om terug te komen op de precessie... Je raadt het al, ook deze waarde zit in de piramide verstopt. Zelfs al nemen we aan dat de piramide inderdaad uit de tijd van Cheops afkomstig is, dan nog zou men de precessie niet gekend hebben. Daarvoor waren de Egyptenaren, volgens de klassieke wetenschap, te dom. Even kijken wat de getallen opleveren:

De precessie. ook wel precessie van de equinoxen genoemd, kan teruggevonden worden als je de som neemt van de 2 basisdiagonalen van de piramide. Natuurlijk rekenen we nog steeds in Piramide Inch. Dit wordt zo'n 25.827 Piramide Inch.
Om een andere manier te vinden die de precessie uit de piramide haalt moeten we een bezoekje aan de koningskamer brengen. De lengte vanaf het plafond tot aan de top van de piramide bedraagt 4.110,5 Piramide Inches. Als die 4.110,5 de straal van een cirkel zou bedragen, dan is de omtrek van die cirkel gelijk aan de precessiewaarde:

Precessiecyclus = 4110,5 * 2 * Pi = 25.827 jaar.

Aangezien de precessie een waarde is die we niet met zekerheid vast kunnen stellen heeft het ook weinig nut om een foutmarge te gaan berekenen. De kans zit er wel dik in dat 25.827 de enige echte waarde is die de precessie heeft. Men wist wel meer in die tijden, nietwaar...
 

Wat nog meer?
Naast de getallen die het universum (pi en phi), en onze menselijke proporties (phi) beschrijven zullen er waarschijnlijk nog onbekende getallen verscholen zitten in de piramide. Niets zo erg als denken dat je alles weet. Jammer dat je nooit weet of een getal een revolutionaire betekenis heeft, want een getal kan zowat vanalles voorstellen. Als je bijvoorbeeld niet weet dat er zoiets als een gulden snede bestaat, dan ben je weinig met het getal 1,618 en lijkt het maar een betekenisloze waarde.

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009