header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Etalagebenen

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
 
Vernauwing in de slagader naar de benen: etalagebenen
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) kan de bloedtoevoer en daarmee het aanbod van zuurstof aan de beenspieren wel 5 keer zo groot worden. Slagaderverkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Door dit zuurstoftekort krijg je pijn in het been.

Als gevolg van slagaderverkalking in de vaatwand kan er een vernauwing ontstaan in een slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Dit brengt de zuurstofvoorziening naar de benen in gevaar. In de spieren vindt een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Deze klacht noemen we etalagebenen. De oorzaak ervan is een vernauwing of afsluiting van de grote en middelgrote slagaders van de benen. Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiŽnt de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Klachten
Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel van claudicatio intermittens. De plaats waar u de pijn voelt zegt iets over de plaats waar de vernauwing is. Door de pijn bent u minder beweeglijk. Veel patiŽnten met claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, huishoudelijke, sociale en vakantie-activiteiten.

Andere klachten van een vernauwing kunnen zijn:
koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen, verdikte teennagels (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde nagelgroei. Als gevolg van een slechtere doorbloeding kan uw been bleek worden wanneer u het optilt en kan het rood verkleuren wanneer u het been laat hangen.

Definitie
Etalegebenen of Claudicatio intermittens is een verschijningsvorm in de benen van atherosclerose, een chronische gegeneraliseerde ziekte van het arteriŽle vaatstelsel.

Klinische verschijnselen
Claudicatio intermittens wordt meestal klinisch manifest op oudere leeftijd. Bij patiŽnten jonger dan 60 jaar bevinden de afwijkingen zich vooral in het aorto-iliacale traject en bij ouderen in het femoro-popliteale traject.

Tegenwoordig onderscheiden we:

 • Stadium I: angiografische afwijkingen, geen klachten
   
 • Stadium II: claudicatio intermittens, vnl. in de kuit
   
 • IIa: pijnvrije loopafstand tenminste 100 m
   
 • IIb: pijnvrije loopafstand minder dan 100 m
   
 • Stadium III: rustpijn en/of nachtelijke pijn
   
 • Stadium IV: ischemische ulcera en/of gangreen

Claudicatio intermittens is een ongunstig teken. Ruim eenderde van de patiŽnten met obstructief vaatlijden heeft tevens vaataandoeningen in hart en hersenen (ischemische hartziekte, cerebrovasculair lijden). Ongeveer eenvijfde van alle patiŽnten met claudicatioklachten krijgt binnen vijf jaar een fatale cardiale of cerebrovasculaire complicatie. De mortaliteit van mensen met obstructief arterieel vaatlijden is ongeveer twee- tot driemaal hoger dan van mensen zonder dit lijden op dezelfde leeftijd.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009