header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ethiek

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Hoe besluiten we of iets goed is of slecht ? Voor de meeste mensen bestaat de ethiek uit een verzameling regels die we zouden moeten volgen; ze vertellen ons wat goed is en wat slecht is. Ethici willen erachter komen hoe deze regels en de logische gevolgen van morele overtuigingen gerechtvaardigd worden.
In de moderne filosofie kwamen twee belangrijke ethische systemen tot stand. Het eerste systeem was door Kant opgesteld. Dit was gebaseerd op rationaliteit en poogde te laten zien hoe elk rationeel wezen zich kon verenigen met universele morele wetten. De invloed hiervan is enorm geweest en moderne filosofen maken nog altijd gebruik van Kants ideeŽn als uitgangspunt voor discussies over ethiek. Het andere systeem was het utilitarisme, opgesteld door de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham geloofde dat hij een wetenschappelijke benadering voor de ethiek had gevonden, gebaseerd op 'geluk'.
Kritische filosofen van de 19de eeuw waren minder zeker dat universele morele waarden zouden kunnen worden verdedigd. Voor Marx waren moraal en ethiek onderdeel van de ideologie van de bourgeoisie : ideeŽn die de uitbuitende economische afspraken van de maatschappij negeerden en bijdroegen tot een 'vals bewustzijn'.
Nietzsche keek naar de oorsprong van de ethiek en zag, net als Marx, morele systemen voortkomen uit de belangen van de sociale groepen. Volgens Nietzsche moesten individuen 'voorbij goed en kwaad' gaan, teneinde een nieuwe moraal te creŽren.
In de 20ste eeuw is er een groeiend pessimisme ontstaan over de mogelijkheid van een universele ethiek. De franse filosoof Jean-Paul Sartre (1905-1980) benadrukte de subjectieve beoordeling die een individu moet maken, teneinde zijn of haar eigen morele code te ontwikkelen. Anglo-Amerikaanse filosofen hebben zich afgevraagd of de filosofie ook maar iets van betekenis kan zeggen over wat goed en slecht is. Voor deze zogeheten analytische filosofen is de rol van de filosofie veeleer de analyse van ethische concepten en beweringen dan dat zij zou kunnen zeggen wat onze moraal zou moeten inhouden. Schrijvers, zoals de Engelse analytische filosoof Alfred Jules Ayer (1910-1989), suggereerden dat ethische beweringen eenvoudigweg uitingen zijn van de morele sentimenten of de opvattingen van het individu en dat de filosofie geen manier kent om te evalueren welk stelsel van morele beweringen het beste is.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009