header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Evolutie

 

Terug naar evolutie in de wetenschap >>

 
 

 

 

 

 


 

Of het geheim van de diversiteit van het leven. De enorme diversiteit aan leven op aarde en de onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende soorten zijn lange tijd als overtuigend bewijs beschouwd voor de aanwezigheid van een Schepper. Een dergelijk subtiel en complex systeem, waarin elk deel perfect voor zijn doel geschikt is gemaakt, kan toch alleen door een hogere macht zijn geschapen ? Het was de theorie van evolutie door natuurlijke selectie van Charles Darwin, de grootste triomf van de 19de eeuwse wetenschap, die met dit denkbeeld afrekende.
Tal van filosofen hadden zich sinds Aristoteles afgevraagd hoe levensvormen zich uit voorgaande organismen konden ontwikkelen. Er waren twee belangrijke omwentelingen nodig om de evolutietheorie geloofwaardig te maken. De eerste was de ontdekking van fossielen en het bewijs dat dit levende wezens waren geweest die waren uitgestorven, zoals voor het eerst werd beweerd in 1770 door de Zwitserse natuurvorser Charles Bonner. Twintig jaar later ontdekte de Engelse onderzoeker William Smith bij boorwerkzaamheden voor de aanleg van een kanaal verschillende fossielen in de rotslagen. In 1800 classificeerde de Franse natuurkenner Georges Cuvier de tot dan toe bekende fossielen. Hij wist het merendeel onder te brengen binnen de bestaande planten- en dierenfamilies, maar dat lukte niet bij allemaal. Hij weet de oorzaak van het uitsterven van deze groepen aan grootschalige natuurrampen.
De tweede onderliggende omwenteling was de ontdekking dat de aarde niet slechts een paar duizend maar wel miljoenen of miljarden jaren oud was. Dat maakte het mogelijk om aan te nemen dat langzame veranderingen in een soort - te langzaam om tijdens een mensenleven waar te nemen - de soort in de loop van eeuwen geheel kon veranderen. In 1859 publiceerde Darwin 'On the Origin of Species', waarin hij het mechanisme beschreef waardoor dit veranderingsproces kon plaatshebben. Zijn denkbeelden zetten de Victoriaanse samenleving op haar achterste benen en werden gezien als een aanval op de Kerk. Darwin stelde immers dat alle vormen van leven op aarde een product zijn van het toeval en dat het toeval de vorming van soorten tot in het kleinste detail had beļnvloed.
Darwin wist zijn theorie, volgens de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett 'het enige grootste idee dat iemand ooit heeft gehad', alleen niet te onderbouwen met een mechanisme. Hij kon wel de mutaties in soorten aantonen en ook waarom deze zich hadden voorgedaan, maar wist niet uit te leggen hoe.
Kennis van de erfelijkheidswetten, van genen en van genetische mutaties zouden dit inzicht wel verschaffen. De combinatie van het werk van Darwin en Mendel is als theorie bewezen en ligt nog altijd ten grondslag aan alle biologie.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009