header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Existentialisme

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

De wortels van het existentialisme liggen in het werk van Kierkegaard (zie foto), in de eerste helft van de 19de eeuw. Hij bekritiseerde het filosofisch systeem van Hegel, die het zijn of het bestaan op een abstracte en onpersoonlijke manier analyseerde. Kierkegaard hield zich bezig met de individuele, subjectieve ervaring van het menselijk bestaan. De Duitse fenomenoloog Edmund Husserl (1859-1938) deed ook zijn invloed gelden in de ontwikkeling van methoden die later door existentialisten werden gebruikt. Een fenomenoloog is ge´nteresseerd in dingen zoals ze lijken in het bewustzijn, meer dan in de dingen zelf, waarop Kant zich concentreerde. Deze nadruk op het subjectieve bewustzijn van het individu werd in de 20ste eeuw verder gezet, toen het existentialisme zich ontwikkelde.
EÚn van Husserls studenten, Martin Heidegger (1889-1976) was ge´nteresseerd in de 'vraag naar het zijn'. Hij meende dat westerse filosofie geobsedeerd was met het probleem van de kennis. Voor Heidegger werd het individu als wezen-in-de-wereld gekarakteriseerd door actie en verlangen : het besef dat de wereld niet de belangrijkste reden is dat we op de aarde zijn. Zijn meest fundamentele vraag was : waarom moet er eigenlijk een bestaan zijn, waarom is er gewoonweg niet niets ? Hoewel Heidegger claimde geen existentialist te zijn, is zijn invloed op Sartre en het existentialisme onmiskenbaar.
Jean-Paul Sartre is de bekendste existentialist. Hij meende dat er geen vaste menselijke natuur of essentie is; het individu kan zijn of haar bestaan dus kiezen. Deze keuze brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Degenen die niet kiezen maar hun leven baseren op vooropgestelde moraal en filosofische systemen, worden beticht van handen vanuit kwade trouw.
Het existentialisme in de 20ste eeuw weerspiegelt het verlies van zekerheden in de postmoderne wereld. Als er geen heldere filosofische antwoorden zijn op de vragen omtrent het bestaan, dan moet elk individu zijn of haar eigen leven ontwerpen als het ware een project.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


ę copyright WorldwideBase 2005-2009