header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ligging van forum en tempels volgens Vitruvius

 

De Romeinen klik hier

 
'Na het indelen van de straatjes en het vastleggen van de hoofdwegen moet de keuze worden behandeld van bouwterreinen voor de gewijde bouwwerken, het forum en de overige publieke voorzieningen, met het oog op praktische ligging en algemeen nut voor de burgerij. Liggen de stadsmuren aan zee, dan moet het terrein waar het forum wordt aangelegd vlakbij de haven worden gekozen; als ze in het binnenland liggen, komt het middenin de stad.

Voor de tempels ter ere van die goden onder wier bijzondere bescherming de stad schijnt te staan, Jupiter, Juno en Minerva, dienen bouwplaatsen te worden toegewezen op het hoogste punt, vanwaar men uitzicht heeft over het grootste deel van de stadsmuren. Voor Mercurius natuurlijk op het forum, of ook net als voor Isis en Serapis in het handelskwartier aan de haven. Voor Apollo en Liber Pater naast het theater, voor Hercules in steden waar geen gymnasium of amphitheater is, bij de circus. Voor Mars buiten de stad, bij het oefenveld, evenzo voor Venus in de havenbuurt. Zo is het ook in de rituele leerboeken van Etruskische zieners tot heilig gebruik bestemd: heiligdommen van Venus, Vulcanus en Mars worden buiten de ringmuur gesitueerd om te voorkomen dat binnen de stad jonge mensen of gehuwde vrouwen gewend zouden raken aan de verlokkingen die bij de Venusdienst horen. En door de macht van de vuurgod Vulcanus met plechtigheden en offers buiten de muren te roepen, zou de bebouwde kom gevrijwaard kunnen zijn van de angst voor branden. Wat Mars betreft, door zijn goddelijke macht buiten de stadsmuren te eren zal onder de burgers gewapende tweedracht uitblijven, maar tegen vijanden zal hij de stad verdedigen en haar voor oorlogsgevaar bewaren.

Ook voor Ceres komt de tempel buiten de stad, op een plaats waar niet alle mensen beslist hoeven te komen, tenzij om offers te brengen. Dit domein moet met vrome godsvrucht en onkreukbare levenswandel in ere worden gehouden. Aan alle overige godheden moeten tempelterreinen worden toebedeeld, passend bij de wijze waarop aan hen geofferd wordt.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009