header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Gastro-oesofageale reflux

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
  Wat is gastro-oesofageale reflux ?
De slokdarm (oesophagus) is een buis die loopt van de mond tot aan de maag en die zorgt voor het transport van het voedsel. Normaliter bevat de zone die de maag scheidt van de slokdarm, oesofago-gastrische overgang genaamd, een cirkelvormige spier, sfincter genaamd. Deze belet dat de inhoud van de maag, met name het zure maagvocht, opstijgt in de slokdarm. Indien de overgang tussen de maag en de slokdarm slecht functioneert, vloeit er maagvocht terug dat dan in contact komt met de binnenwand van de slokdarm. Daardoor kunnen refluxsymptomen (zuurbranden) en/of een min of meer ernstige en uitgebreide ontsteking van de slokdarm optreden, de zgn. gastro-oesofageale reflux (GOR).

Oorzaken

Wat voelt men in geval van reflux ?
Gastro-oesofageale reflux veroorzaakt een pijnlijk branderig gevoel, ook nog 'zuurbranden' of pyrosis genaamd. Het is een branderig gevoel ter hoogte van de maag, onder het sternum (borstbeen). Het branderige gevoel stijgt achter het borstbeen (retrosternaal) in de richting van de keel en gaat vaak gepaard met een zure smaak in de mond. Zuurbranden en een zure smaak in de mond worden beschouwd als twee typische symptomen van gastro-oesofageale reflux.

Waarom ervaart men pyrosis of zuurbranden in geval van reflux ?
Zuurbranden is hoofdzakelijk te wijten aan het contact tussen het zure vocht dat reflueert van de maag en de bekleding van de slokdarm. Hoe groter de blootstelling aan het zuur (hoeveelheid en duur), des te ernstiger de pyrosis.

Wat is de oorzaak van reflux ?
Reflux is te wijten aan een afwijking van de grensstreek tussen de maag en de slokdarm. Het betreft meestal een slecht functioneren van de cardia (pars cardiaca ventriculi of 'maagmond'), die ook onderste slokdarmsfincter wordt genoemd. Deze spier is een ring die het onderste deel van de slokdarm omringt en die de overgang van de zure maaginhoud in de slokdarm belet. Bij patiŽnten met gastro-oesofageale reflux is de cardia vaak verslapt en vervult ze haar functies niet meer. In andere gevallen is de reflux het gevolg van een anatomische afwijking, zoals hernia hiatus oesophagei, kortweg hiatus hernia. De hiatus oesophageus is een opening in het middenrif waardoor de slokdarm van de borstholte naar de buikholte gaat : een hiatus hernia is een inwendige breuk waarbij een deel van de maag via de hiatus oesophageus doorglipt naar de thoraxholte boven het diafragma, de spier die het abdomen scheidt van de thoraxholte. De reflux kan worden bevorderd door een liggende of voorovergebogen houding, door het gebruik van te vette voedingsmiddelen. Door de opwaartse samendrukking van de maag door de foetus kan bij de zwangere vrouw pyrosis optreden.

Komt gastro-oesofageale reflux vaak voor ?
Gastro-oesofageale reflux is een echt volksgezondheidsprobleem geworden:
niet minder dan 28% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar* lijdt aan 'zuurbranden', het typische refluxsymptoom; 15% van hen vertoont dit symptoom dagelijks, nog eens 27 % minstens eenmaal per week.

Kan gastro-oesofageale reflux complicaties veroorzaken ?
Indien de reflux aanhoudt, kan deze een slokdarmontsteking, oesophagitis genaamd, veroorzaken. Indien deze reflux niet goed wordt behandeld, kan ze op lange termijn een stenose of een partiŽle sluiting van de slokdarm, zelfs slokdarmkanker, veroorzaken.

Diagnose

Waarom een arts raadplegen ?
Helaas denken nog tť veel mensen dat er niets aan te doen is en daarom raadplegen ze hun arts niet. Dat is fout; hoewel reflux van zuur meestal een goedaardige aandoening is, kan ze zeer invaliderend zijn en leiden tot plaatselijke complicaties.
Het is uiterst belangrijk een arts te raadplegen om een precieze diagnose te stellen en om de ernst van de ziekte te evalueren zodat ze snel en efficiŽnt kan worden behandeld. De refluxsymptomen vertonen soms typische kenmerken. Een correcte interpretatie van de klachten vereist een medisch advies om de beste behandeling te kunnen instellen.

Hoe reflux diagnosticeren ?
De aanwezigheid van de typische symptomen, zoals 'zuurbranden' en zure oprispingen of regurgitaties, is zeer typisch voor reflux. Een behandeling met geneesmiddelen kan worden ingesteld uitsluitend op basis van de symptomen, behalve bij patiŽnten ouder dan 45 jaar of bij personen met bijzondere risicofactoren. Precies daarom is het steeds nuttig een gesprek te hebben met de arts of de apotheker over de beste aanpak van de aandoening. Indien een behandeling enkel op basis van de symptomen wordt ingesteld, moet deze beperkt zijn in de tijd (max. 1 of 2 maanden) en de patiŽnt moet opnieuw contact opnemen met zijn arts indien de symptomen opnieuw optreden als de inname van het geneesmiddel wordt stopgezet. Als de symptomen opnieuw optreden (recidief) of in geval van bijzondere risicofactoren moet een endoscopie worden uitgevoerd. Het betreft een onderzoek van de binnenwand van de maag en de slokdarm met behulp van een optisch instrument bevestigd aan het uiteinde van een soepele buis die door de patiŽnt wordt ingeslikt en tot in de slokdarm en de maag wordt doorgeschoven.

Behandeling

Wat zal de arts u voorstellen ?
In functie van uw symptomen en het klinische onderzoek zal uw arts twee verschillende mogelijkheden voorstellen :
Eerste mogelijkheid : ENDOSCOPIE of GASTROSCOPIE
Indien u ouder bent dan 45 jaar, indien u bepaalde aanvullende risicofactoren vertoont: alcoholgebruik, roken, inname van bepaalde geneesmiddelen zoals anti-inflammatoire middelen enz., of indien u symptomen vertoont die verschillen van diegene die gewoonlijk worden vastgesteld, zal de arts waarschijnlijk een endoscopie aanvragen.
Tweede mogelijkheid : BEHANDELING zonder ENDOSCOPIE
Indien u 45 jaar bent of jonger, indien u geen andere risicofactor vertoont of indien u typische symptomen van refluxlijden vertoont, zoals 'zuurbranden' en zure oprispingen (opboeren), kan de arts er de voorkeur aan geven dadelijk een behandeling van ťťn maand in te stellen waarna hij u terug zal zien om de resultaten te evalueren.
Het advies van de specialisten : bij alle patiŽnten die chronisch lijden aan gastro-oesofageale reflux, wordt minstens eenmaal in het leven, bij voorkeur vroegtijdig, een endoscopie aanbevolen.

De moderne endoscopie : niet meer zoals gisteren ?

Wat is een endoscoop ?
De huidige endoscoop is een dunne soepele buis met aan het uiteinde een minuscule camera, die de specialist via de mond inbrengt in de slokdarm, vervolgens in de maag en de twaalfvingerige darm (duodenum). Daardoor kan de arts de letsels (ontstekingen, erosies, ulceraties) van het slijmvlies (mucosa) rechtstreeks zien, en zo nodig met behulp van een micropincet een monster afnemen (biopsie).

Moet men bang zijn voor een endoscopie ?
Helemaal niet ! Het is een vrijwel pijnloos onderzoek.
De huidige endoscopen zijn zeer dun en handig.
Meestal verdooft de specialist enkel de bodem van de keel met een verdovende spray (net zoals bij de tandarts). In sommige gevallen zal uw arts u een spuitje geven met een kalmeermiddel of een pijnstiller om het onderzoek nog vlotter te laten verlopen. In dat geval kunt u zelf geen auto besturen na het onderzoek. Best is dit vooraf te bespreken en u hierop te voorzien. Het onderzoek is van korte duur (minder dan 10 minuten).
U kunt het opschuiven van de endoscoop op het tv-scherm volgen en na het onderzoek kan u dadelijk naar huis gaan. Indien een biopsie wordt uitgevoerd, verloopt deze volledig pijnloos

Wat is het nut van een endoscopie ?
Endoscopie is het meest directe en meest zekere middel om de diagnose snel en precies te stellen. Tijdens een endoscopie kunnen de uitgebreidheid en de ernst van de slokdarmletsels (ingedeeld in de graden I, II, III en IV naar gelang van de ernst) worden onderzocht en kunnen er monsters van de slokdarm en de maagwand worden afgenomen (biopsies). Door microscopisch onderzoek van de biopsies kunnen volgende mogelijkheden worden uitgesloten: de aanwezigheid van maligne cellen of tekenen die kanker aankondigen, of de aanwezigheid van een micro-organisme (een bacterie, Helicobacter pylori genaamd), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het opnieuw optreden (recidiveren) van maagulcera. Ook kunnen andere oorzaken van de klachten worden vastgesteld, zeker als de klachten niet typisch zijn.

Hoe gastro-oesofageale reflux behandelen ?
Een internationale werkgroep van experts en specialisten van over de hele wereld is in BelgiŽ samengekomen om na te denken over de beste benadering van patiŽnten met reflux. De publicatie van die gesprekken wordt thans beschouwd als de referentie. De meest performante therapeutische aanpak berust op een eerstelijnsbehandeling met het krachtigste preparaat, nl. een protonpompinhibitor* (PPI). Dit geldt zowel voor de aanvangsbehandeling als voor de langetermijnbehandeling.

Geneesmiddelen

Protonpompinhibitoren (PPI)
Aangezien de refluxsymptomen worden veroorzaakt door de zuurtegraad van de maag, behoren de geneesmiddelen die de zuursecretie door de maag kunnen blokkeren, thans tot de keuzepreparaten voor de behandeling van reflux. Het zijn de zgn. protonpompinhibitoren. Deze geneesmiddelen blokkeren het functioneren van de pompen gelokaliseerd in de zuursecreterende cellen van de maag. Deze middelen zijn zeer efficiŽnt en worden goed verdragen.

H2-receptorantagonisten
Deze preparaten inhiberen gedeeltelijk de zuursecreterende pompen in de maagcellen, zodat de zuursecretie blijft aanhouden. Bovendien neemt de doeltreffendheid van deze geneesmiddelen bij continu gebruik op lange termijn af.

Antacida
Antacida neutraliseren de zuurtegraad van de maag en kunnen, zoals de H2-receptorantagonisten, van nut blijken bij de behandeling van occasionele pyrosis.

Welke plaats neemt de heelkunde in ?
Heelkundig ingrijpen kan in overweging worden genomen bij jonge patiŽnten zonder risicofactoren voor een heelkundige ingreep en bij wie de reflux een constante inname van geneesmiddelen vereist. Een heelkundige ingreep kan ook tot doel hebben een anatomische afwijking, die reflux in de hand werkt, zoals hernia hiatus oesaphagei, te corrigeren.

Zijn hygiŽnische maatregelen nuttig ?
De impact van deze maatregelen bij de patiŽnten die baat vinden bij een gepaste medicamenteuze behandeling, is tamelijk beperkt. De enige hygiŽnische en dieetmaatregelen waarvan het nut wetenschappelijk werd aangetoond, zijn de volgende:
- verhoging van het hoofdeinde van het bed bij patiŽnten met reflux tijdens de nacht;
- dieet zonder chocolade, munt, zeer vet- of suikerrijke voedingsmiddelen, witte wijn, het vermijden van copieuze maaltijden vůůr het slapengaan.
En daarna... is een regelmatige follow-up noodzakelijk ?
- Aandoeningen te wijten aan de zuursecretie, ongeacht of ze de slokdarm, de maag of het duodenum aantasten, zijn ziekten die regelmatig kunnen terugkomen (recidiveren). De patiŽnt moet zijn huisarts raadplegen hetzij voor een jaarlijks controle-onderzoek hetzij om de behandeling optimaal af te stellen indien de symptomen aanhouden of opnieuw optreden.
Ulcus niet verwarren met gastro-oesofageale reflux (zuurbranden) !
Reflux met of zonder sophagitis (letsels) is een andere aandoening dan maag- of duodenumulcus.

Gastro-sofageale reflux
De typische pijn van "zuurbranden" wijst op een aandoening van de slokdarm door reflux van zuur vanuit de maag. Noch de intensiteit, noch de frequentie van deze pijn zijn evenredig met de ernst van de slokdarmletsels. Men dient te noteren dat ook een maag- of een duodenumulcus pijn kan veroorzaken.

Maagulcus en duodenumulcus
Een maagulcus is een "verwonding" (zweer) van de maag, een duodenumulcus is een "verwonding" van het duodenum, d.w.z. het eerste deel van de dunne darm, dat volgt op de maag. Enkel met behulp van een endoscopie kan men een juiste diagnose stellen en de beste behandeling instellen. Een ulcus is meestal te wijten aan de aanwezigheid van een bacterie in de maagwand (H. pylori) of aan inname van pijnstillende en ontstekingremmende medicatie (niet-steroÔdale anti-inflammatoire middelen en aspirine). Het symptoom van een ulcus is meestal pijn, gelokaliseerd in de maagstreek, die op afstand van de maaltijden, en dus 's nachts optreedt en op typische wijze afneemt door inname van voedsel
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009