header insecten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Gebandeerde beekjuffer
(weidebeekjuffer)

 
   Calopteryx splendens - familie beekjuffers/Calopterygidae.
De groenachtige vleugels van het mannetje hebben een brede, blauwzwart glimmende band. Het lichaam glimt metaalachtig blauwgroen. De drie laatste achterlijfsegmenten zijn onderaan wit. Het wijfje heeft geen donkere vleugelbanden, haar lichaam glimt goudgroen. Volwassen wijfjes hebben bij de top van de voorvleugels een wit vlekje. Deze beekjuffer en de bosbeekjuffer zijn ongeveer vijf cm. lang en hebben een spanwijdte van zes tot zeven cm. Er is wel degelijk een verschil tussen beekjuffers en libellen.
Verspreiding : komt voor in heel Europa, uitgezonderd in het noorden, bij voorkeur bij traag stromende beken en riviertjes met een zandige bedding en zonnige oevers. Watervervuiling, kanalisatie en beschoeiing van waterlopen hebben tot achteruitgang van de soort geleid, zodat ze momenteel bedreigd is. De bosbeekjuffer is het zeldzaamst.
Beekjuffers vertonen een uitgesproken baltsvertoon. Het mannetje van deze soort verdedigt een territorium. Wanneer een wijfje verschijnt, wervelt het mannetje rond haar. Na de paring legt het wijfje eitjes tussen waterplanten. De vliegtijd ligt tussen eind mei en begin september.
Beekjufferlarven herkent men aan de staafvormige gestalte en de zeer lange poten. Ze leven onder waterplanten en boomwortels in het oevergebied van traag stromend water. Tijdens de nacht en in de schemering jagen ze op kleine diertjes, waarbij ze zeer langzaam bewegen. Het larvale stadium duurt twee jaar.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009