header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Gilles de la Tourette

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
  Het Tourette Syndroom (TS) wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men 'tics' noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS. Men kan gedurende dit jaar ook ticvrije periodes hebben die tot drie maanden kunnen gaan.
De bewegingstics kunnen elk lichaamsdeel treffen en de geluidstics kunnen variëren van keelschrapen en snuiven tot het ongewild luidkeels roepen van woorden en zinnen. De eerste verschijnselen van het syndroom manifesteren zich meestal rond de leeftijd van zes tot zeven jaar, soms ook later, maar altijd voor het 21 ste levensjaar. Voordien waren er vaak al diffuse klachten van overbeweeglijkheid en aandachtsstoornissen. Meestal ziet men aanvankelijk enkel motorische tics zoals oogknipperen, grimassen, hoofdschudden. Een of twee jaar later hoort men de eerste geluiden zoals keelschrapen, grom- of snuifgeluiden. Nog later treden vaak dwanggedachten en -handelingen op. Soms manifesteren de symptomen zich in een andere volgorde of allemaal tegelijk.
Men kan dezelfde tics behouden of steeds nieuwe krijgen die ook nog eens van dag tot dag kunnen wisselen in intensiteit. Er zijn echter geen twee mensen met TS hetzelfde, iedereen heeft zijn persoonlijke tics.
Tourette neemt geleidelijk toe en komt vaak op een hoogtepunt rond de leeftijd van 12 jaar, meestal ook het moment waarop de jongere het middelbaar onderwijs binnenstapt. De tics en dwanghandelingen blijven meestal ernstig tot de leeftijd van 20 jaar, waarna ze vaak afnemen. Het hoeft geen betoog dat dit verloop de studies ernstig kan beïnvloeden. Straf, pesterijen en leerproblemen tijdens de schooljaren, sociale isolatie en depressie wanneer men volwassen is, kunnen het gevolg zijn. Onbegrip kan zware psychische schade toebrengen. Dit veroorzaakt vaak meer leed dan de Tourette zelf.

Wat is Tourette Syndroom ?
Tourette Syndroom (TS) is een neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door tics: ongewilde, vlugge, plotse bewegingen die zich herhaaldelijk op dezelfde manier voordoen.
De kenmerken van Tourette zijn :
- Verschillende motorische tics en minstens 1 vocale tic moeten aanwezig zijn op bepaalde momenten van het verloop, maar niet noodzakelijk terzelfdertijd.
- De tics doen zich vele malen per dag voor, bijna elke dag, gedurende meer dan 1 jaar. De symptomen kunnen echter soms gedurende enkele weken of maanden verdwijnen. Daarna verschijnen ze terug, meestal onder een andere vorm.
- Er zijn periodieke veranderingen in het aantal, de frequentie en de soort van de tic en het lichaamsdeel waar hij zich voordoet. Er is afwisselend toenemen of verminderen van de ernst van de tic. Daarom spreekt men vaak van het typische 'golvende' verloop van Tourette.
- Het begint gemiddeld rond het 6de jaar en altijd voor het 21ste jaar.
De term 'ongewild' die gebruikt wordt om de TS tics te beschrijven, is wat verwarrend omdat men weet dat de meeste mensen met TS soms toch enige controle hebben over hun symptomen. Wat men niet weet is dat de controle die van enkele seconden tot enkele uren kan gaan, alleen maar uitstel is en later gevolgd wordt door een uitbarsting van meestal hevige tics.
Tics worden ervaren als onweerstaanbaar (zoals de prikkeling die tot niezen leidt) en moeten uiteindelijk uitgevoerd worden. Personen met TS zonderen zich soms af om hun symptomen de vrije loop te laten nadat ze op school of op het werk onderdrukt werden.
Typisch is ook dat de tics vermeerderen door spanning en stress en verminderen bij geconcentreerd uitvoeren van boeiend werk. Ook tv kijken lokt vaak vocale en motorische tics uit omdat de persoon op dat moment ontspannen is, in een veilige omgeving.

Wat zijn de eerste symptomen ?
Het meest voorkomende eerste symptoom is een gelaatstic zoals: vlug oogknipperen of een zenuwtrek aan de mond. Maar ook ongewilde geluiden zoals keelschrapen en snuiven of tics van de ledematen kunnen zich als eerste symptoom aandienen. Bij sommige personen begint TS plots met zowel complexe bewegingstics als geluidstics.
Tourette is bij geen twee personen gelijk. Sommige tics heeft iedereen met TS wel eens gehad. Andere tics zijn heel individueel.
De symptomen worden vaak verward met andere aandoeningen, zoals een probleem met de ogen, allergieën, een neus-keel-oor probleem of gewoon een gedragsstoornis.

Hebben alle mensen met TS naast hun tics ook andere problemen ?
Niet alle mensen met TS, doch vele hebben de volgende problemen:
DWANGGEDACHTEN - DWANGHANDELINGEN
Dit is als de persoon voelt dat hij iets steeds weer moet doen. Vb: een voorwerp dat met de ene hand is aangeraakt moet ook met de andere hand aangeraakt worden om 'een evenwicht te behouden', of overdreven controleren: vele malen achter elkaar gaan kijken of het gas uitgedraaid is, de deur op slot. Kinderen herhalen hun vragen soms tot vervelens toe omdat het antwoord voor hen niet 'juist' klinkt. Ook hebben ze soms rare rituelen of drammen ze eindeloos door over een onderwerp, wat lijkt op koppigheid of verwend zijn. Het leidt ook vaak tot angsten.
AANDACHTSSTOORNISSEN MET OF ZONDER HYPERACTIVITEIT: ADHD - ADD.
Dit komt bij vele mensen met TS voor. Kinderen kunnen tekenen van overbeweeglijkheid vertonen vooraleer de eerste TS symptomen verschijnen.
Aanwijzingen kunnen zijn: concentratieproblemen, werk dat begonnen is niet afmaken, niet luisteren, vlug afgeleid zijn, eerst doen dan denken, voortdurend van de ene activiteit op de andere overgaan, veel toezicht nodig hebben en algemeen wriemelgedrag. Ook volwassenen kunnen dergelijke tekenen vertonen zoals te impulsief zijn en concentratiemoeilijkheden. ADHD + TS vraagt een andere aanpak en behandeling dan ADHD zonder TS.
LEERMOEILIJKHEDEN.
Problemen kunnen zich voordoen met langdurig lezen en schrijven (slordig), soms ook met rekenen. Dyscalculie, dyslexie en nonverbale leerstoornissen komen binnen deze groep meer dan gemiddeld voor.
IMPULSIVITEITSCONTROLE.
Dit kan in enkele gevallen leiden tot overagressief of sociaal ongepast gedrag. Ook kunnen woedeaanvallen zich voordoen waarbij opvalt dat deze veelal niet stroken met de ware aard van het kind dat meestal lief en gevoelig is. Slaapstoornissen komen veel voor bij TS, veel wakker worden, slaapwandelen, boze dromen.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009