header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

God

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

De grenzen van het filosofische bewijs. De 18de eeuwse Verlichting was de tijd van het rationalisme. En van de verreikende consequenties van deze filosofie was de ondermijning van het christelijk geloof onder de klasse die onderwijs had genoten. Dit was een onbedoeld effect, want het project van de Verlichting was om het bestaan van God te bewijzen door middel van de rede. Descartes bijvoorbeeld en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) waren ervan overtuigd dat door middel van de rede aangetoond kon worden dat God effectief bestond.

Filosofen van de late 18de eeuw zetten deze worsteling voort door het geloof in God te rechtvaardigen in termen van de menselijke rede. Maar in de 19de eeuw begonnen schrijvers te beweren dat logische oordelen geen hulp boden in het debat over het bestaan van God. De Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855) en Nietzsche namen tegenovergestelde posities in. Kierkegaard studeerde theologie, en hoewel hij tegen het georganiseerde christendom was, was hij een toegewijde religieuze denker. Hij beweerde dat mensen God zouden moeten omhelzen, zelfs als het rationeel gezien absurd leek Nietzsche was een uitgesproken vijand van het christendom en verkondigde dat het tijd was voor de mensen om een nieuwe manier van 'zijn' te creren, met menselijke creativiteit in plaats van God in het centrum.

Voor Feuerbach en Marx was religie een projectie van de menselijke essentie naar een ideaalbeeld : zij stelden dat, in plaats van de ontwerper van de mens, God de eigen creatie van de mens is - niet meer dan een verzinsel van de menselijke geest. Marx meende dat de religie onderdeel uitmaakt van een ideologie die de onderdrukten 'helpt' hun lot te accepteren. Hij schreef : 'Religie is de zucht van de onderdrukte, het sentiment van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze condities. Het is opium voor het volk'.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009