header sterren

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Grote of Stille Oceaan

 
   
Grote Oceaan of Stille Oceaan, grootste van de oceanen, 165,2 miljoen km2 (32% van de aardoppervlakte, incl. randzeeŽn 35%), tot 11.030 m diep. Vasco NķŮes de Balboa trok in 1513 over de landengte van Panama en zag als eerste Europeaan de nog onbekende zee, die hij ‘Zuidzee’ noemde. Fern„o de Magalh„es, die in 1520/1521 deze oceaan overstak, noemde hem de ‘Stille Oceaan’. De naam ‘Grote Oceaan’ is afkomstig van de Fransman Buache (1700–1773). In het Angelsaksische taalgebied spreekt men van Pacific Ocean (= Vreedzame, Stille Oceaan) of kortweg van Pacific; een gebruik dat ook in andere talen is doorgedrongen (Fr.: Pacifique, Duits: Pazifik, Spaans en Ital.: PacŪfico).

1. Begrenzing
Natuurlijke grenzen worden gevormd door de kusten van de continenten Noord- en Zuid-Amerika, AziŽ, AustraliŽ en Antarctica. De kortste lijn over de Beringstraat vormt in het noorden de grens met de Noordelijke IJszee, die oceanografisch wordt gerekend tot de Atlantische Oceaan. Bezuiden AustraliŽ wordt als grens met de Indische Oceaan aangenomen de meridiaan van de Zuidkaap van TasmaniŽ (147į O.L.); bezuiden Zuid-Amerika loopt de grens met de Atlantische Oceaan van Kaap Hoorn (67į W.L.) naar King George Island (South Shetland Islands) en vandaar naar Grahamland (Antarctica). Alle zeeŽn in de Indonesische Archipel, samen vormende de Austraal-Aziatische Middelzee, worden tot de Grote Oceaan gerekend. De begrenzing met de Indische Oceaan loopt over de kortste verbindingslijnen door de zeestraten tussen Malakka, Sumatera, Java en de Nusatenggara en van de zuidpunt van Timor in zuidoostelijke richting naar AustraliŽ (Kaap Londonderry).
Langs de kusten van de continenten treft men, meestal van de open oceaan gescheiden door eilandenguirlandes, een aantal bijzeeŽn aan, rand- of binnenzeeŽn: de Golf van CaliforniŽ, de Beringzee, de Zee van Ochotsk, de Japanse Zee, de Oost-Chinese Zee met de Gele Zee, de Zuid-Chinese Zee met de Golf van Thailand, de Austraal-Aziatische Middelzee, de Arafurazee, de Koraalzee en de Tasmanzee. Een deel van de Antarctische Oceaan behoort formeel tot de Grote Oceaan.

2. Zeestromingen
De oppervlaktestroming voert onder invloed van de overheersende winden en de aardrotatie een circulatie uit volgens een patroon dat in de drie grote oceanen gelijkvormig is (zie zeestroming), maar dat in de Grote Oceaan het zuiverst tot stand komt. De Koero Sjio of Japanstroom met de Noord-Pacifische Stroom is o.a. wat betreft de invloed op het klimaat vergelijkbaar met de Golfstroom in de Atlantische Oceaan. Koude stromen zijn: Oja Sjio (van Kamtsjatka naar Japan), CaliforniŽstroom en Perustroom. In beide laatstgenoemde stromen treedt onder de kust opwelling van koud dieptewater op, hetgeen plaatselijk een sterke invloed heeft op het klimaat. De oppervlaktestromen reiken in de regel (uitgezonderd de Koero Sjio) niet dieper dan 100 tot 200 m. De stromingen in de diepzee zijn gedeeltelijk analoog aan die in de Atlantische Oceaan, met dit verschil dat het dieptewater voor een groot deel via de Indische Oceaan uit de Atlantische Oceaan afkomstig is.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009