header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Havik

 
   
  Haviken, vormen de betrekkelijk grote, goed afgegrensde onderfamilie Accipitrinae van de roofvogelfamilie Havikachtigen. Het zijn snelle jagers met afgeronde vleugels. Het wijfje is groter dan het mannetje. Haviken maken grote horsten. Meestal broedt het wijfje op de drie tot vijf witte, bruingevlekte eieren; het mannetje brengt haar het voedsel op het nest. Haviken maken in hoofdzaak jacht op kleine zoogdieren en vogels. Zij doden hun prooi met de klauwen.
Soorten en verspreiding
De gewone havik (Accipiter gentilis; vroeger veel voor de valkenjacht gebruikt) is een niet zeldzame broedvogel in het oosten en zuiden van Nederland en in BelgiŽ. In de jaren zestig verdween de havik Ė als gevolg van het overvloedig gebruik van DDT Ė vrijwel geheel als broedvogel uit Nederland. Sinds het gebruik van dit en andere persistente bestrijdingsmiddelen is afgenomen, heeft het aantal broedparen zich geweldig uitgebreid. Zijn verspreidingsgebied is West- en Midden-Europa, SiberiŽ, Oost-AziŽ; in Noord-Amerika wordt hij zeldzaam. Coopers havik (A. cooperi) komt voor in Noord-Amerika. Bij deze soort is het wijfje eenderde groter dan het mannetje.
Tot het geslacht Accipiter behoren voorts de Europese en de gestreepte sperwer.
Haviken leven in delen van Europa, AziŽ en het noorden van Afrika; in Noord-Amerika komen ze voor van Alaska tot Newfoundland en naar het zuiden tot in Mexico. Haviken zijn roofvogels en jagen op kleine zoogdieren en vogels. Ze bouwen enorme nesten van stokken en takken in dichte houtopstanden.
De havik leeft in bosgebieden. Hier jaagt hij op patrijzen, zangvogels, duiven en eenden. Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen wilde of tamme dieren, hij is daarom niet erg geliefd bij dierenbezitters. Haviken eten ook kleinere zoogdieren zoals bijvoorbeeld hazen.
De grootte van een havik ligt tussen de 46 en 58 cm. Het mannetje is ongeveer een derde kleiner dan het vrouwtje. Hij heeft een lange staart, als hij vliegt hebben de vleugels een ronde vorm. Een volwassen havik is donker grijs-bruin en hij heeft strepen aan de onderkant, de jongen zijn meer roodbruin van kleur.
Evenals de andere roofvogels gaat de havik ook op een plaats zitten van waaruit hij de omgeving kan observeren. Hij houdt zich daarbij altijd in hetzelfde gebied op. In tegenstelling tot de meeste andere roofvogels jaagt hij ook 's middags. De havik leeft niet in groepen maar alleen, alleen in de broedtijd leeft hij met een partner samen.
Het nest wordt dikwijls jaar na jaar gebruikt en wanneer nodig met dunne takken, twijgjes en dennetakjes opgeknapt. De ouders brengen de jongen gezamenlijk groot.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009