header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Hepatitis C

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
  Wat is hepatitis
Hepatitis is een ander woord voor ontsteking van de lever. Een leverontsteking kan verschillende oorzaken hebben, zoals virusinfecties, alcoholmisbruik en stofwisselingsziekten. Van de virussen die specifiek een ontsteking van de lever kunnen geven kennen wij op dit ogenblik verschillende typen welke allemaal met een letter worden aangeduid.
Het hepatitis A en het hepatitis E virus worden vooral overgebracht via besmet water en voedsel. De verschijnselen van deze acute hepatitis verdwijnen meestal weer spontaan in de loop van enkele weken tot maanden en een chronische ontsteking treed nooit op.
De hepatitis B, C en D virussen woorden meestal overgebracht door direct contact met bloed.
Dit kan bijvoorbeeld zijn bij bloedtransfusie, gemeenschappelijk gebruik van injectienaalden, tandenborstels, scheermesjes, tatoeagenaalden, piercing of tijdens de geboorte gaar er vaak bloed van de moeder naar het kind: bij hepatitis B kan een minuscule hoeveelheid bloed voldoende zijn om besmetting over te brengen: bij hepatitis C en D is dit zeldzaam.
Hepatitis B, C en D kunnen na een acute leverontsteking weer verdwijnen: het virus kan echter ook aanwezig blijven, dan ontstaat er een chronische leverontsteking.

Hepatitis C
De meeste virusziekten van de lever zijn al langere tijd bekend. Het hepatitis C virus is echter pas in 1989 ontdekt. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van chronische leverontsteking; waarschijnlijk is tenminste 2% van de wereld bevolking ermee besmet. In Nederland hebben waarschijnlijk 15.000 tot 60.000 mensen (0,1-0,4 % van de totale bevolking) dit virus bij zich. Bij mensen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied komt het iets vaker voor.

Hoe wordt hepatitis C overgebracht
De huid en het slijmvlies van het menselijk lichaam vormen een vrij goede barrière tegen indringers van buiten af. Het hepatitis C virus kan deze barrière niet zomaar uit zichzelf passeren en infecties kunnen dan ook alleen maar optreden indien deze natuurlijke barrière
plaatselijk wordt beschadigd. Dit treedt o.a. op bij transfusie met besmet bloed of besmette bloedproducten, gebruik van besmette chirurgische instrumenten of naalden.
Voor 1991 was hepatitis C besmetting een risico voor ontvangers van bloedtransfusie en voor mensen met hemofilie (bloederziekte) die zijn behandeld met een stollingpreparaat dat uit menselijk bloed is gemaakt. In 1991 is er door de bloedbanken in Nederland een uitgebreide controle van bloed en bloedproducten op het hepatitis C virus ingevoerd. Sinds die tijd is de kans om met hepatitis C besmet te worden bij toediening van bloed- of bloedproducten, bijvoorbeeld voor de behandeling van hemofilie, zodanig bewerkt dat de kans op besmetting vrijwel geheel is uitgesloten.
Een andere grote groep besmette mensen zijn drugsverslaafden die met vuile naalden spuiten of gemeenschappelijke rietjes gebruiken bij het opsnuiven cocaïne. Het betreft hier ook mensen die ooit, ook al is het maar één keer, drugs hebben gespoten.
Bij ruim een derde van de patiënten met hepatitis C is het echter niet goed mogelijk aan te geven hoe de besmetting is opgelopen. Mogelijke factoren die hierbij een rol hebben gespeeld zijn o.a. tatoeages, gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes of tandenborstels, contact met besmet bloed bij een verwonding van de huid of slijmvliezen, operaties.
Omdat, zoals gezegd, de huid en intacte slijmvliezen een goede barrière vormen tegen het virus is er bij de normale omgang met hepatitis C patiënten, zoals bijvoorbeeld in het gezin, knuffelen en kussen en omgang met elkaar op het werk of in dezelfde klas geen risico op besmetting.

Belangrijke oorzaken:
Bloedtransfusie voor 1991
Infusie van bloedproducten voor 1991
Inspuiting met drugs m.b.v. vuile naalden

Mogelijke risico factoren :
Operaties
Ingrepen aan het gebit
Prikken met besmette naalden
Gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes of tandenborstels
Tatoeages
Piercing

Zeer geringe risicofactoren:
Geboorte
Seksueel contact

Geen risicofactoren:
Samenzijn met een besmette patiënt
Knuffelen en kussen

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009