header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het getal pi

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 
Pi, oftewel 3,1415926535897932384626433832795 valt ook af te leiden uit de piramide. Het verhullen van Pi komt eigenlijk samen met de hoek van de piramide. We hebben een hoek van 52 graden is, en 1 zijde is 9.131 Piramide Inch. De hoogte van de piramide is 5.813 Piramide Inch, omgerekend zo'n 147,8 meter.
Delen we de omtrek van de basis door tweemaal de hoogte van de piramide dan vinden we Pi:

(9.131 Piramide Inch * 4) / (5.813 Piramide Inch * 2) = 36.524 / 11.626 = 3,1415792189919146740065370720798

Om de foutmarge te berekenen kunnen we de net verkregen waarde aftrekken van de echte Pi waarde:

3,1415926535897932384626433832795
3,1415792189919146740065370720798
- ----------------------------------------------
0,0000134345978785644561063111997 is dan het verschil tussen beide getallen.

Om precies te zijn levert dit een foutmarge van 0,009999957(2363467834915236720684976) % op.

In de koningskamer kun je ook Pi aantreffen. Tel van een korte zijde van de kamer de breedte en hoogte bij elkaar op. Vermenigvuldig dit met 3 en deel het resultaat door de lengte van de
kamer.
Kort samengevat:

Lengte = 10,480 m = 266,47393271896 Piramide Inch
Breedte = 5,240 m = 204,50780848975150788186011340598 Piramide Inch
Hoogte = 5,860 m = 230,4645687980661223437885124152 Piramide Inch

(230,46 + 204,50) * 3 / 412,16189095626842357728730547975 = 3,1660305343511450381679389312975 Piramide Inch.

Een verschil van enkele millimeters in de meting kan zorgen dat Pi meer of minder benaderd wordt. Het is echter wel opmerkelijk dat 3,16 zo dicht bij 3,14 schommelt.
Een dergelijk verschil zorgt voor een foutmarge van ongeveer 0,992%. Het verschil tussen beide getallen is 0,024437880761351799705295548017497.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009