header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het moderne
christendom

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

De autoriteit van de Kerk ligt onder vuur. Het christendom is in verval in het westen - zelfs in de Verenigde Staten, die het hoogste aantal kerkgangers hebben van alle westerse landen. Een opiniepeiling in 1991 wees uit dat slechts 58 procent van de Amerikanen vond dat religie een belangrijke rol speelde in hun leven, vergeleken met 75 procent in het jaar 1952.
Het is onmogelijk om de collectieve mening van de middeleeuwse bevolkingsgroepen te achterhalen, maar de schijnbare eenheid van het christendom van voor de Reformatie is indrukwekkend. In de zestiende eeuw benadrukte de Reformatie de individuele relatie met God, waarmee de deur werd geopend tot de fragmentatie van het christendom; sindsdien zijn vele gezindten ontstaan en verdwenen.
Het gevolg hiervan is een erosie geweest in het vertrouwen van de gelovige, of het lid van een kerkgenootschap, dat zijn geloof het enige juiste geloof was. Dit verlies aan zekerheid  heeft het religieuze geloof zelf ondermijnd.

Tezelfdertijd heeft het geloof geworsteld  tegen de krachtige stroom van vooruitgang in de natuurwetenschappen. Niet alleen zijn theorieŽn als Darwins evolutieleer of het ontstaan van alle leven na de oerknal onverenigbaar met bijbelse concepten. Belangrijker is dat de hedendaagse maatschappij heeft ondervonden dat de claims van de religie niet tegemoet zijn gekomen aan de strenge standaarden waarmee de wetenschap de mensen vertrouwd heeft gemaakt.

In de huidige wereld heeft het verlies aan autoriteit van georganiseerde christelijke kerken veel mensen tot allerlei vormen van geloof gebracht : astrologie, scientology, verschillende vormen van oosterse mystiek en de reeks van activiteiten samengevat onder de noemer New Age. De toekomst zal ons leren of deze religieuze uitingen de kracht bezitten te beklijven.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009