header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Hiro II

 

De Romeinen klik hier

 

Hiro II (ca. 306215 v.C.), tiran (later met de titel van koning) van Syracuse, kwam ca. 275 aan de macht en werd na een overwinning op de Mamertijnen, vrijbuitende voormalige huursoldaten, ca. 265 tot koning uitgeroepen. In de Eerste Punische Oorlog werd hij, na eerst de Carthaagse zijde te hebben gekozen, een trouw bondgenoot van Rome en bleef dat tot zijn dood in de Tweede Punische Oorlog. Zijn regering was een periode van grote welvaart voor Syracuse. Bekend zijn Hiro's door Cicero geroemde korenwetten. Het theater van Syracuse werd door hem herbouwd tot de huidige omvang. In grote trekken stammen de tot heden bewaard gebleven resten van de stad uit zijn regeringsperiode. Onder hem leefde en werkte o.a. Archimedes.

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009