header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Hoe dieren leven - 2

 
   
Welke vogels kunnen achteruit vliegen ? De kleine kolibries kunnen vliegend in de lucht stilstaan, hangen, voor een bloem, om er de honing uit te zuigen. Daarna vertrekt het minivogeltje door achteruit te vliegen. Geen enkele andere vogel kan deze helikopterstunt nadoen.
Kunnen vogels gereedschap gebruiken ? Enkele vogelsoorten gebruiken voorwerpen als hulpmiddel, zoals wij eenvoudige gereedschappen gebruiken. De specht van de Galapagos Eilanden neemt een cactusstekel in zijn bek en gebruikt dit instrument om daarmee insecten uit gaatjes te peuteren. En de zanglijster breekt slakkenhuizen open door ze tegen stenen te timmeren.
Hoe kunnen vleermuizen in het donker vliegen ? Vleermuizen slapen overdag en komen pas bij het donker naar buiten op zoek naar vruchten of insecten. zij kunnen hun weg vinden in volledige duisternis. In plaats van hun ogen schakelen ze daarom hun oren in. De vleermuizen stoten zeer hoge piepende geluiden uit terwijl ze door het donker suizen. Deze geluiden kaatsen terug van alle hindernissen of voedsel dat voor hen is, en de vleermuizen horen de echo van hun hoge piepgeluid. Vanuit de echo's kunnen ze exact bepalen waar ze vliegen.
Hoe kunnen sommige vogels duiken en onder water
zwemmen ?
Pingu´ns zijn de vogels die zich het meest thuis voelen onder water. Ze kunnen niet vliegen en gebruiken hun vleugels als vinnen om te zwemmen. Sturen doen ze met hun poten.
Hebben niet-vliegende vogels wel vleugels ? Die hebben ze, en sommige soorten maken van die vleugels ook gebruik. De vleugeltjes van een kiwi zijn echter niet groter dan zowat vijf cm., en ze zitten geheel onder zijn verenpak verborgen zodat het lijkt of de vogel geen vleugels heeft. Pingu´ns anderzijds hebben duidelijk vleugels, die ze echter als vinnen gebruiken om mee te kunnen zwemmen.
Hoe bewegen slangen zich voort ? Een slang heeft geen poten, maar kan zich toch snel verplaatsen. Hij kruipt op allerlei manieren over de grond. Gewoonlijk buigt de slang zijn lijf in kronkels, drukt zich tegen de grond aan de buitenzijde van de kronkels en komt zo vooruit. Ook kan hij zich verplaatsen door te kronkelen en de kronkels daarna te strekken.
Halen vissen onder water adem ? Ja, dat doen ze. Alle dieren, of ze nu boven of onder water leven, hebben zuurstof nodig om in leven te blijven. Zuurstof is ÚÚn der gassen waaruit lucht is samengesteld, en wij brengen zuurstof in onze longen telkens we inademen. Ook vissen ademen zuurstof in. De zuurstof bevindt zich echter in het water. De vis laat water (met zuurstof) door zijn kieuwen stromen en daarmee komt de zuurstof in zijn bloed.
 
   

Footer worldwidebase



uw eigen startpagina


ę copyright WorldwideBase 2005-2009