header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Hoe dieren leven - 4

 
   
Waar vertoeven bijen tijdens de winter ? Honingbijen brengen de winter door in hun korf, levend van de honing, die ze uit de zomerse nectargaring hebben gemaakt. Hommels zijn anders. De hele kolonie sterft als de winter aanbreekt, met uitzondering van de koningin. Zij houdt een winterslaap en sticht de volgende lente een nieuwe bijenkolonie.
Hoe delen honingbijen elkaar mee dat er ergens voedsel is ? Honingbijen kunnen elkaar vertellen waar nectar te vinden is, het voedsel dat zij uit de bloemen halen. Een bij de nectar ontdekt, vliegt terug naar de korf en voert dan voor de andere bijen een dansje uit. Die dans is ongeveer een figuur als een 8. De richting van die figuur zegt de andere bijen waar de nectar met betrekking tot de zonnestand te vinden is. En hoe sneller de bij danst, hoe dichter de nectar zich bij de korf bevindt.
Hoe transformeert een rups in een vlinder ? Een rups is een jonge vlinder. De rups komt uit een eitje en brengt zijn eerste levensfase etend en groeiend door tot hij klaar is om in zijn volwassen gedaante, de vlinder, over te gaan. Maar eerst groeit er een harde cocon om zijn lichaam. In die gedaante wordt hij pop genoemd. Binnenin wordt het lichaam van de rups afgebroken en de vlinder ontstaat. Deze gedaanteverwisseling of metamorfose wordt gestuurd door stoffen in het lichaam die men hormonen noemt. Na enkele dagen of weken breekt de cocon open en de vlinder komt eruit. Aanvankelijk zijn de vlindervleugels nog kleine propjes, maar daarna worden ze vlak en spreiden zich uit. Na korte tijd kan de vlinder wegfladderen.
Hoe halen insecten adem ? De meeste insecten halen adem, maar ze hebben in hun kop geen neusgaten. In plaats daarvan zijn er openingen in de zijden van hun lijf. Vanuit die openingen lopen buisjes door het insectenlijfje om de zuurstof naar alle lichaamsdelen te voeren.
Waar brengt een waterjuffer het grootste deel van haar leven
door ?
Hoewel je waterjuffers door de lucht kunt zien vliegen, brengen ze het grootste deel van hun leven onder water door. De waterjuffer is het volwassen stadium van hun levenscyclus, dat slechts enkele weken duurt. Voor hun volwassen stadium leven ze wel jaren als nimfen (voorstadium) onder water. Deze nimfen hebben de gedaante van het volwassen insect, maar ze hebben nog geen vleugels.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009