header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de god Horus

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Horus, Egyptische god (oorspronkelijk hemelgod) in de gedaante van een bontgekleurde valk (Koptisch: hôr; Arab.: hûr = valk), waarvan het linkeroog de maan, het rechteroog de zon symboliseert. Als Re-Horachte werd hij met de zonnegod in Heliopolis gelijkgesteld. Hij heerste als koning over de hemel en de sterren. In het bijzonder in Hiëraconpolis gold de koning als zijn evenbeeld op aarde. Reeds aan het begin van de eerste dynastie was Horus koningsgod en beschermer van de farao, die op aarde zijn zichtbare incarnatie was. Dit wordt uitgedrukt door de naam van de koning te schrijven in een serech, een tekening van het paleis waarop de valk rust.

De Egyptische mythologie kent de strijd tussen de vijandige goden Horus en Seth, waarbij Horus' linkeroog werd verminkt (de maanfasen), waarschijnlijk samenhangend met een oude politieke en godsdienstige tegenstelling. Volgens een bepaalde overlevering kwam het tot een vergelijk en verenigde de koning de macht van de ‘beide heren’ in zijn persoon. Op de zijkant van de troon zijn Horus en Seth afgebeeld, terwijl zij de wapenplanten van Boven- en Beneden-Egypte samensnoeren. In de Osirismythen is Seth de broer van Osiris en Horus de zoon van deze god en van de godin Isis. Zij procederen samen voor de rechtbank van de goden om het vaderlijk erfdeel, dat na allerlei intriges aan Horus wordt toegewezen. Horus wordt de koning van de gehele aarde en het luchtruim komt aan Seth, die als dondergod van de hemel zijn stem doet horen. Door Seth belaagd, verbergt Isis haar zoon Horus in de deltamoerassen bij Chemmis. Zie voor Horus in de gedaante van een kind Harpocrates.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009