header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Huismus

 
   
  De huismus of passer domesticus
De huismus doet zijn naam eer aan. Hij nestelt praktisch altijd in gebouwen, hoewel hij een enkele keer in bomen en rotsholtes nestelt, of een nest van een andere vogel bezet, bijvoorbeeld van een zwaluw. Bijna nooit bouwt hij zijn eigen, oorspronkelijk geheel overkoepelde nest van gras in een boom of heg. Gebruikmakend van menselijke bewoning voor schuilplaats en voedsel, heeft de huismus kans gezien om zich over de wereld te verspreiden.
Kenmerken
De man heeft een bruinzwart gestreepte bovenkant en grijze wangen, kruin en stuit. Het vrouwtje is meer egaal bruin, heeft geen grijze stuit en kruin, en ook geen zwart op de kop en de keel. De jongen lijken op het vrouwtje. Lengte : 14,5 cm.
Voedsel
Hoewel de huismus van huis uit een zaadeter is, eet hij een gevarieerd mengsel van dierlijk en plantaardig voedsel, inclusief groeischeuten en bloemen. Huismussen wonen graag op boerderijen. Ze levens soms van de zaden van gewas dat op het land staat en kunnen, als ze in grote aantallen samenkomen, soms schade aanrichten. De plattelandshuismussen aten vroeger stiekem mee van het graan dat uit de paardevoederzak werd gemorst. Nu zijn ze overgeschakeld op allerlei andere restjes en afval, en eten onder andere de onverteerde granen uit .... hondendrollen. Dierlijk voedsel is nodig om de jongen groot te brengen. Let op huismussen die vliegjes op het gras nazitten, bladluizen oppikken en zelfs insecten uit spinnenwebben halen.
Wintervoedering
Huismussen komen graag op de voedertafel en kunnen soms in snel tempo al het voer opeten. Ook vetbollen zijn niet te versmaden.
Nest
De gebruikelijke nestplaats is onder de dakpannen of in een spleet in een gebouw. Huizen met rieten daken zijn ook aantrekkelijk om te wonen. Soms wordt er kippengaas gebruikt om te voorkomen dat ze in het riet gaan nestelen of het zelfs slopen. Na het broeden blijven de huismussenpaartjes hun nest gebruiken als knusse slaapplaats in de winter. De jonge vogels slapen samen in groenblijvende struiken en tussen de klimop.
Broedgegevens
Maanden maart tot september - twee tot vier legsels - drie tot vijf bruingevlekte, witte eieren - broedtijd : 14 dagen, voornamelijk door het vrouwtje - vliegvlug : na 15 dagen; één week later zelfstandig.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009