header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Idealisme versus
materialisme

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

De filosofie van de 19de eeuw werd meer en meer idealistisch, in navolging van het werk van Kant. Terwijl filosofen het onderling nog altijd oneens waren over vrijwel alles, was de bewering van Kant dat dankzij de wetenschap ons begrip van de fenomenale wereld - de wereld van de verschijnselen - vooruitging, nog steeds bewaarheid.
Een vooraanstaand opvolger van kant was Hegel (zie foto), die de dialectiek ontwikkelde, waarin tegengestelde ideeŽn bijeen werden gevoegd. Hegels interpretaties leidden tot twee verschillende groepen : de oud-hegelianen, die Hegels ideeŽn kritiekloos overnamen, en de jong-hegelianen, die met behulp van Hegels dialectiek de revolutie van ideeŽn wilden voortzetten. De Duitsers Ludwig Feuerbach en Karl Marx waren de meest invloedrijken van deze jong-hegelianen.
Hegel meende dat hij de filosofie en religie weer had herenigd in zijn Phšnomenologie des Geistes (1807). Maar voor Feuerbach, die geloofde in een empirische en materialistische filosofie, was religie een voorbeeld van een vervreemd bewustzijn. Feuerbach geloofde dat de mens God naar zijn evenbeeld creŽert en dan op zijn knieŽn valt en zijn eigen creatie aanbidt. Deze God is een geÔdealiseerde mens - en door deze geÔdealiseerde kwaliteiten van ons weg te nemen en ze op een religieus object te projecteren, vervreemden of verwijderen we onszelf van onze eigen essentie, ons 'zijn'.
Terwijl Feuerbach religie beschouwde als een reflectie op de manier waarop de maatschappij is gestructureerd, maar tevreden leek met de gedachte deze te laten zoals hij was, wilde Marx de maatschappij radicaal veranderen : 'De filosofen hebben de wereld slechts op uiteenlopende manieren geÔnterpreteerd; maar de taak waar het op aankomt is haar te veranderen'.
Hegel was niet de enige belangrijke filosoof na Kant. De Duitse filosoof Arthur Schopenbauer (1788-1860) - een tijdgenoot van Hegel - meende dat de ultieme realiteit niet de Geist, maar wel de 'wil' is. Schopenbauers werk beÔnvloedde de jonge Friedrich Nietzche, die het thema van de wil ontwikkelde. Voor Nietzsche is de 'wil die tot kracht leidt' de basale drijvende kracht van de menselijke natuur en van de filosofie.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009