header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Imperialisme

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Imperiums zijn zo oud als de weg naar Rome, of toch bijna zo oud. De conclusie dat de voornaamste motieven voor de vorming van een imperium economisch zijn, lijkt onontkoombaar. Het oude Rome was afhankelijk van haar graanschuren in het Oos-Mediterrane gebied en de kolonies in de Nieuwe Wereld ontstonden nadat Europa, op zoek naar toegang tot de rijkdommen van het Verre Oosten, per ongeluk Amerika ontdekte.
Aan de andere kant leek het 'landjepik' in Afrika, in de laatste decennia van de 19de eeuw soms meer een strijd om prestige en macht tussen de Europese staten. De verovering van grondstoffen en afzetgebieden ging bovendien gepaard met het optreden van christelijke missionarissen.

Wat het motief ook mocht zijn, imperialisme betekende altijd, in welke vorm dan ook, onderwerping van de oorspronkelijke bevolking aan een vreemde heerschappij. Racisme was een onuitgesproken, maar wel fundamentele eigenschap van het moderne imperialisme. Om de Europese overheersing van 'minderwaardige' volkeren te rechtvaardigen, werd gretig uit de klassieken geciteerd. Cicero bijvoorbeeld rechtvaardigde de Romeinse heerschappij over de 'barbaren' door te wijzen op het feit dat 'slavernij voor zulke mensen nu eenmaal het beste was'.

Nog altijd wordt gediscussieerd over de vraag of de verdiensten van het imperialisme (zoals de aanleg van spoorwegen en andere vormen van economische opbouw of het vestigen van democratische structuren) opweegt tegen de schade aan welvaart, tradities, zelfrespect en mensenlevens. Eťn ding is zeker : zonder het Europese imperialisme zou de slavenhandel nooit zulke diepe wonden hebben geslagen en zouden de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, de aboriginals van AustraliŽ en het Xhosavolk van Zuid-Afrika niet met uitsterven bedreigd zijn geweest.
 

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009