header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Industrialisatie

 

Terug naar menswetenschappen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Het is niet toevallig dat economie zich als vak in de 18de eeuw ontwikkelde. Het was voor Adam Smith en zijn tijdgenoten geenszins eenvoudig om een heldere analyse te maken van de mechanismen die ten grondslag lagen aan de voortsnellende economische sociale omwentelingen, die later door historici de Agrarische en IndustriŽle Revolutie werden genoemd. Deze revoluties waren onderling verbonden. Eerst, ten dele als resultaat van een aantal goeie oogsten in heel Europa verbeterden de agrarische methoden. Daarna stimuleerde de bevolkingsgroei in Europa vanaf ongeveer 1760 de industriŽle ontwikkeling. Er waren nieuwe monden te voeden en er was een groeiende vraag naar grondstoffen. Het gevolg was dat zakenlieden de fortuinen die ze verdiend hadden in het bouwen van steden investeerden in de aankoop van landbouwgrond waar ze met graagte industriŽle methoden op loslieten.
Twee elementen staan symbool voor de Agrarische Revolutie : de erf-afscheiding en de raap. Landhervormingen introduceerden het nu zo bekende patroon van goed-gedraineerde weilanden en velden met heggen en sloten die wisselteelt vergemakkelijkten. Tegelijkertijd verspreidde de Duitse en Nederlandse gewoonte van de teelt van wintergewassen zoals rapen, zich over Europa. Deze geharde gewassen verschaften vers voer om vee door de winter heen te helpen, en hielpen met het landbouwrijp maken van de bodem, zodat in het voorjaar gezaaid kon worden. Tenslotte verhoogden nieuwe arbeidsbepalende landbouwmachines en de uitvinding van de kunstmest de productie. De IndustriŽle Revolutie is een gevolg van technische innovaties; nieuwe methoden om ijzer te smeden en stoffen te weven, nieuwe manieren om goederen te transporteren en de vervanging van de spierkracht door machines. In termen van economie waren het echter niet stoom of steenkool die de aanzet gaven tot de IndustriŽle Revolutie, maar de investering van kapitaal op een schaal die nog niet eerder was vertoond. Landeigenaren investeerden de winst van de Agrarische Revolutie in fabrieken, mijnen, tolwegen en kanalen; handelaren investeerden de inkomsten van internationale handel - waaronder die van de slavenhandel, die toen zijn bloeiperiode beleefde.
De industrialisatie had verschillende resultaten. Als gevolg van de mechanisatie nam de productiecapaciteit toe en dat leverde hogere lonen en verbeterde levensomstandigheden op. De hogere levensstandaard en de groeiende werkgelegenheid leidden tot een toenemende bevolking en daarmee tot een toename van de vraag naar goederen. De productie speelde het klaar aan deze vraag te voldoen - en op deze manier continueerde de cyclus. De revolutie gaat nog altijd door : de ervaring van landen in Zuidoost-AziŽ is op veel fronten gelijk aan  die in Europa en Noord-Amerika in de 18de eeuw.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009