header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

info Het dierenrijk

 

De dierenpagina ...klik hier

 

Dierenrijk of Regnum Animale, de systematische groep die alle dieren omvat. De basis voor de indeling van de meer dan 10 miljoen beschreven diersoorten is de soort (species): een verzameling dieren die in alle belangrijke details van hun bouw en vorm overeenkomen, en die onderling vrij kunnen kruisen (bijv.: leeuwen). Soorten die tamelijk veel op elkaar lijken (leeuwen, tijgers, panters), vormen samen een geslacht (genus). De wetenschappelijke naam van elke soort wordt gevormd door de geslachts- en de soortnaam, zoals Panthera leo (leeuw), Panthera tigris (tijger). Geslachten die overeenkomst vertonen, zijn samen een familie (bijv. Felidae of Katachtigen); families met een aantal gelijke kenmerken voegt men samen tot een orde, een aantal orden tot een klasse en een aantal klassen tot een stam.

De Indeling

Het Dierenrijk omvat vele stammen, onderscheiden naar hun bouwplan gegroepeerd in twee Onderrijken: de Parazoa, met één stam: de Porifera of Sponzen en de Metazoa, met vele stammen.

De Sponzen worden als Parazoa tegenover de rest van het Dierenrijk, de Metazoa (Eumetazoa of Enterozoa), geplaatst, omdat sponzen slechts over spijsverteringscellen met zweepdraden (flagellen) beschikken en niet over een echt spijsverterings- of darmkanaal als alle overige stammen. Neteldieren en Ribkwallen zijn gekenmerkt door hun tweelagigheid: hun lichaam is in principe opgebouwd uit ectoderm aan de buitenzijde en entoderm aan de binnenzijde met daartussen een veelal niet uit cellen opgebouwde steunlaag. Bovendien hebben deze groepen geen secundaire lichaamsholte; alle overige stammen hebben wel een secundaire lichaamsholte, die overigens soms sterk gereduceerd kan zijn. Binnen deze stammen kan men nog drie groepen onderscheiden.

I. De Platwormen tot en met de Entoprocta, welke stammen niet gesegmenteerd zijn, dwz. dat de individuen in de lengte niet verdeeld zijn in in wezen gelijke segmenten die een herhaling van de organen te zien geven.

II. De Beerdiertjes tot en met de Geleedpotigen zijn in principe wel gesegmenteerd; overigens vindt men bijv. ook bij de Chordata (vooral de Gewervelde dieren) zeer duidelijke sporen van segmentatie.

III. De Phoronidea, Mosdiertjes en Brachiopoda kunnen worden samengevat als Tentakeldragers (Lophophorata of Tentaculata), die kenmerken als een vastzittende leefwijze, een tweedelige secundaire lichaamsholte en een tentakelkrans gemeen hebben; verwantschap is vooralsnog niet aangetoond, omdat eigenschappen als bijv. een tentakelkrans het gevolg kunnen zijn van een vastzittende leefwijze. De overige stammen vertonen wel enige samenhang, maar hebben meestal toch te weinig gemeen om ze in een grotere groep samen te vatten. De Nematoda (Draadwormen), Nematomorpha, Rotifera (Raderdiertjes), Gastrotricha en Kinorhyncha worden als afzonderlijke stammen beschouwd. Sipunculoidea, Echiuroidea en Pogonophora (= Baardwormen) worden op grond van recent onderzoek tegenwoordig ingedeeld bij de Annelida (Gelede wormen).

De stam der Protozoa (Eencelligen) wordt nog wel tot het Dierenrijk gerekend, doch tegenwoordig bij voorkeur ondergebracht – samen met de eencellige planten – in het afzonderlijke rijk der Protista.
 

 

De dierenpagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009