header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Roofdieren

 

De dierenpagina ...klik hier

 

Roofdieren [dierkunde] 2 of Landroofdieren, de orde Carnivora of Fissipedia van de Zoogdieren. Naast de Landroofdieren onderscheidt men de Zeeroofdieren (Pinnipedia); over afstamming en verwantschap van deze groepen heerst geen eenheid van opvatting onder de dierkundigen Ė hier worden Carnivora en Pinnipedia als afzonderlijke zoogdierorden opgevat.

De roofdieren, die oorspronkelijk de gehele wereld behalve AustraliŽ en Nieuw-Zeeland bewoonden, vormen een soortenrijke groep die een hoge mate van specialisatie vertoont (de ca. 230 soorten zijn verdeeld over 93 geslachten verenigd in 7 families). Typische kenmerken van een roofdierleefwijze zijn een daartoe aangepast gebit met krachtige kaken en kaakspieren (met sterke jukbogen) en een kort darmkanaal; verder is een zekere intelligentie vereist in verband met het bemachtigen van de prooi. De meeste roofdieren zijn betrekkelijk eenzelvig, hoewel sommige roofdieren in samenwerkende sociale groepen prooi bemachtigen (leeuw, wolf, hyenahond, gevlekte hyena). Daarnaast komen verdergaande specialisaties voor; de aardwolf bijv. is een termieteneter. De meest extreme specialisatie vertoont de reuzenpanda, die vrijwel uitsluitend bamboe eet; de overige beren zijn trouwens meer omnivoren dan uitgesproken roofdieren.

De Civetkatten en de Marterachtigen worden als de oorspronkelijkste landroofdieren gezien. Over de rangschikking van de zeven families in onderorden is het laatste woord nog niet gesproken; men kent talrijke fossiele soorten roofdieren, waarvan bepaalde vormen zelfs in eigen (uitgestorven) families ingedeeld worden (o.a. de Miacidae). Men kent ook een uitgestorven orde, de Creodonta, die dus in het systeem naast de Landroofdieren en Zeeroofdieren geplaatst wordt.
 

 

De dierenpagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009