header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Klimaat en weer 1

 
   
Waarom regent het soms ? Het regent omdat er water in de lucht is. Het water is daar in de vorm van waterdamp, die als de meeste gassen niet zichtbaar is. Hoog in de atmosfeer in het koud, en de waterdamp condenseert en vormt kleine druppeltjes water. Deze druppeltjes verzamelen zich tot wolken en daarna vloeien de druppeltjes samen tot grote druppels water. Als die te groot en te zwaar worden om nog in de regenwolk gevangen te kunnen blijven, begint het te regenen.
Hoe wordt regenval gemeten ? Men plaatst een regenmeter buiten om te bepalen hoeveel regen er valt. De hoogte van het water dat zich in de regenmeter verzamelt, wordt gemeten om de hoeveelheid gevallen regen te bepalen; de hoeveelheid wordt in millimeter opgegeven.
Waarom zijn woestijnen zo
droog ?
Woestijnen vindt men op aarde aan beide zijden van de keerkringen. Het is die streken zo droog omdat de wind er meestal van af waait. Met de wind komt dus weinig of geen vochtige lucht mee die tot regen kan leiden. In de Atacamawoestijn in Chili heeft het al minstens vierhonderd jaar niet meer geregend !
Waarom is er wind ? De warmte van de zon brengt de lucht in beweging en daardoor ontstaat wind. Winden waaien in allerlei golfpatronen over het aardoppervlak. In de tropen verhit de zon de lucht. Door die warmte wordt de lucht per volume-eenheid lichter en stijgt die op. Lucht beweegt zich dan naar de keerkringen om de opstijgende lucht aan te vullen, zodat wind naar de keerkringen gaat waaien. Deze luchtbewegingen brengen weer andere luchtbewegingen voort, die zich in allerlei wind- en stormpatronen over de wereld verplaatsen.
Hoe ontstaan sneeuw en hagel ? Sneeuw en hagel zijn bevroren regen. Als het maar koud genoeg is, zullen de kleine waterdruppels in een wolk bevriezen en ijskristallen vormen die zich tot sneeuwvlokken samenvoegen. Als regendruppels bevriezen ontstaan hagelbuien. Sneeuw kan zich in wolken tijdens de zomer vormen. Maar het smelt dan wel eer het de bodem kan bereiken : het komt op het aardoppervlak neer als regen. Hagelkorrels zijn groter (soms veel groter) en smelten niet (helemaal). Daarom kan het in de zomer hagelen, vooral tijdens onweer. Hagelstenen kunnen zeer groot worden.
Welk is het koudst : het noord- of het zuidpool gebied ? De zuidpool kan kouder worden dan ooit op de noordpool voorkomt. De laagste temperatuur ooit gemeten was in Wostock, Antarctica (zuidpoolgebied), niet ver van de eigenlijke zuidpool. Deze temperatuur, op 21 juli 1983, bedroeg min 89,2 graden C !
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009