header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Kokmeeuw

 
   
  De kokmeeuw of larus ridibundus
Hoewel hij eigenlijk van oorsprong een kustvogel is, ging de kokmeeuw pas deze eeuw landinwaarts wonen, de plaats als stadsvuilnisman innemend van de kraai en de wouw. In het begin waren de kokmeeuwen enkel wintergasten en keerden terug naar de kust om te broeden. Daarna begonnen ze dichter bij steden te nestelen en de broedkolonies in het binnenland hebben zich steeds verder uitgebreid. De kokmeeuwen rusten en nestelen bij veenplassen, grindgaten, waterzuiveringen en op de schorren dicht bij de zee. Ze vliegen iedere dag op en neer van de slaapplaats om op het platteland en in de stadsparken en tuinen te fourageren.
Kenmerken
De kokmeeuw heeft een zwart vlekje op de kop en rode poten. Na het broedseizoen verdwijnen de chocoladebruine kopveren, behalve het 'koptelefoontje' achter de ogen. Jonge kokmeeuwen zijn gevlekt bleekbruin. Tegen de tijd dat ze één jaar oud zijn, hebben ze oranje poten en bek, maar ook nog wat bruine vleugeldekveren.
Geluid
Er zijn verschillende krijsende geluiden, alsook een herhaald 'kwerrr'. Vooral in de broedtijd zijn ze zeer luidruchtig.
Voedsel
Kokmeeuwen eten voornamelijk insecten en wormen die ze uit de grond trekken of stelen van andere vogels. Soms vliegen ze in cirkels omhoog om vliegende mieren te vangen en verder scharrelen ze rond bij vuilnisbelten waar ze tussen het afval zoeken naar etensresten.
Wintervoedering
Brood en keukenresten, vooral tijdens koude winterdagen.
Nest
Kokmeeuwen broeden in kolonies met nesten dicht bij elkaar. Het eenvoudige nest van plantendelen wordt op de grond gebouwd, in de veengebieden meestal omgeven door water.
Broedgegevens
Maanden april tot juli - één legsel - drie bruingevlekte grijsgroene eieren - broedtijd : 23-26 dagen (beide partners) - vliegvlug : na 35 dagen, één week later zelfstandig.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009