header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Kraanvogel

 
   
  De kraanvogel behoort tot de familie van de kraanvogels. Het is een zeldzame vogel. Ze broeden in veen- en moerasgebieden.
Zijn verenkleed is lichtgrijs. De kop is aan de voorzijde zwart en hij heeft een rode schedel. De krullige dekveren van de vleugels zijn donkerder van kleur, de vleugels ze zijn aan de uiteinden boogvormig.
Het voedsel van de kraanvogels bestaat vooral uit insecten, wormen en slakken. Daarnaast eten ze ook uit bessen en granen.
Voordat de eieren worden gelegd bouwt de kraanvogel in een drassig terrein een groot nest van plantenresten. Het vrouwtje legt meestal 2 eieren. Deze zijn ongeveer 10 cm groot en ze zijn bruinachtig gevlekt. De eieren worden beurtelings door het mannetje en het vrouwtje bebroed. Na ongeveer 4 weken komen de jongen uit het ei.
Kraanvogels zijn trekvogels die in Zuid-Europa en in Noord-Afrika overwinteren. Op weg naar hun winterverblijf pauzeren ze altijd op dezelfde plaatsen. Hier verzamelen zich grote groepen die dan weer gezamenlijk verder trekken.
Een bijzonder gracieuze soort is de kroonkraanvogel. Deze komt vooral voor in de moerassen van Afrika, in het gebied ten zuiden van de Sahara. Zijn naam heeft hij te danken aan de gele verenkroon op zijn kop. Zijn baltsgedrag is bijzonder interessant. Tijdens het baltsen toont hij zijn verenkleed door de vleugels wijd uit te spreiden en in een kring rond te lopen en sprongetjes te maken.
Tot de kraanvogels behoren de rallen, de kraanvogels en de snippen. Ze leven in moerassen, op stranden en in waterrijke gebieden. Gewoonlijk hebben deze vogels middelhoge tot lange poten.
Rallen leven meestal alleen. Ze hebben korte, afgeronde vleugels en een afgeplat lichaam. Hierdoor kunnen ze zich ook goed in het dichte kreupelhout voortbewegen. Veel soorten vertrekken in de winter naar zuidelijke streken. Sommige soorten hebben lange snavels, hiermee kunnen ze in het slik naar wormen, insecten en weekdieren zoeken. Andere soorten hebben korte, dikke snavels. Zij eten alleen maar plantaardig voedsel. Tot de rallen behoren de waterhoen, de waterral en de meerkoet.
Tot de grootste snippen behoort niet alleen de wulp met zijn lange, gebogen snavel maar ook de kievit. Ook de scholekster die zich n grote groepen broedt, is een snip.
Tot de kraanvogels behoren 15 soorten. Ze hebben allemaal lange halzen en poten. Ze kunnen 1,5 meter groot worden. Men treft ze overal ter wereld aan. Ook kraanvogels trekken in de winter in grote zwermen naar het zuiden.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009