header vlinders

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De levenscyclus

 
   
 

 

 


 

 

 


 

Vlinders behoren tot de gevleugelde insecten. Die kunnen op hun beurt weer onderscheiden worden in twee grote groepen. Ten eerste zijn dat de insecten met een onvolkomen gedaanteverwisseling. Bij deze insecten lijkt een larve die net uit het ei gekropen is al sprekend op het volwassen insect. Hij is alleen veel kleiner en bovendien heeft hij in het larvale stadium nog geen vleugels. Bij elke vervelling groeit de larven bij zijn laatste vervelling krijgt hij vleugels. Dan is hij volwassen. Een duidelijk popstadium is er niet. Een dergelijke levenscyclus zien we bijvoorbeeld bij sprinkhanen, wandelende takken en libellen.
De tweede groep is die van de insecten met een volkomen gedaanteverwisseling. Bij deze dieren kruipt uit het ei een larf. Die larf lijkt in geen enkel opzicht op het volwassen stadium van het insect. Denk maar eens aan de made, die uitgroeit tot een vlieg en natuurlijk de rups, die uiteindelijk een vlinder zal worden. Zo'n larf vervelt een aantal keren en groeit daarbij uit tot een steeds grotere larf. Bij de laatste vervelling verandert hij in een pop. Dat is het stadium waarin het insect de zogenaamde metamorfose ondergaat, de gedaanteverwisseling van larf tot een volwassen, gevleugeld insect. Kevers, wespen, vliegen en ook de vlinders behoren tot deze groep van insecten.
Het leven van vlinders is van korte duur. De meeste worden niet ouder dan twee tot drie weken. In die korte tijd moeten ze zorgen voor nakomelingen. De eerste stap is natuurlijk het zoeken van een soortgenoot. Dat is bij vlinders niet altijd zo eenvoudig. Er zijn namelijk wereldwijd zo'n 160.000 verschillende soorten vlinders, die vaak erg op elkaar lijken. Bij nachtvlinders zit een vrouwtje stil tussen de planten en laat een geurstof los, waarmee ze van heinde en ver mannetjes weet aan te trekken. Dagvlinders herkennen mekaar in eerste instantie door het uiterlijk. Ze zoeken elkaar vooral op plaatsen die opvallen in hun leefgebied, zoals een heuveltop, een alleenstaande boom of een open plek in het bos.
Na de paring gaan mannetjes op zoek naar andere vrouwtjes, terwijl vrouwtjes op hun beurt speuren naar planten om daar hun eitjes op te leggen. De eitjes verkleuren vaak als het tijd is voor het rupsje om geboren te worden.
De rupsen kruipen uit de vlindereieren en vormen een onmisbare schakel in de levenscyclus van de vlinder. Ze zijn het stadium waarin de groei plaatsvindt. De rups is een echte vreetmachine.  De meeste rupsen vervellen zo'n vier tot vijf keer. Bij de laatste vervelling komt niet een grotere rups, maar een pop tevoorschijn. In die pop vindt dan de gedaanteverwisseling plaats. De rups verandert na een leven van eten en groeien in een vlinder, die helemaal ingesteld is op voortplanting. Wanneer de metamorfose is voltooid, barst de pop open en kruipt de vlinder naar buiten. De vleugels zijn in eerste instantie klein en nog wat verfrommeld. Die worden groter en groter tot ze hun definitieve afmetingen hebben bereikt. Als de vlinder eenmaal kan vliegen, gaat hij op zoek naar soortgenoten en begint de hele cyclus weer van voren af aan.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009