header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Macro-economie

 

Terug naar menswetenschappen >>

 




 

 

 

 

 


 

 

In de jaren '30 van de 20ste eeuw raakte de wereldhandel in het slop door een zware economische depressie; in de ontwikkelde wereld had dat massale werkloosheid tot gevolg. De marktkrachten en de 'laissez-faire'-politiek waren niet in staat geweest om de wereldeconomie in evenwicht te houden. Terwijl economen zochten naar een verklaring, wilden politici een concrete oplossing van het probleem. De Cambridge-econoom John Maynard Keynes (1883-1946) leverde beide in zijn revolutionaire boek 'The General Theory of Employment, Interest and Money'.
Keynes' redenering was dat er niet op het marktmechanisme vertrouwd kon worden voor het verschaffen van afdoende werkgelegenheid. In perioden waarin de vraag naar goederen lager is dan het aanbod, zullen bedrijven arbeiders ontslaan en zullen particuliere investeerders hun geld vasthouden met als resultaat dat de vraag nog meer afneemt. Laissez-faire was in deze situatie niet langer een levensvatbare methode. Regeringen zouden actief moeten ingrijpen om de economie te stabiliseren. Dit betekent dat tijdens recessies de vraag van de consument gestimuleerd moet worden door belastingsverlagingen en dat arbeidsplaatsen gecreŽerd moeten worden met de hulp van  overheidssteun en particuliere leningen. In de daarop volgende opbloei van de economie, zouden de vraag vervolgens weer ingeperkt en de inflatie gekeerd kunnen worden door belastingsverhogingen, hierbij gebruik makend van het surplus in het budget door leningen af te betalen. Veel van de ideeŽn van Keynes konden al teruggevonden worden in de 'New Deal'-politiek van de Amerikaanse president Roosevelt, ingevoerd in 1933.
De ideeŽn van Keynes waren van grote invloed, niet in het minst omdat hij de eerste macro-econoom was die gebruik maakte van wat hij noemde 'aggregate' (grootschalige) factoren om zijn economische modellen te presenteren. Hij liet zien hoe landen kunnen optreden als economische entiteiten. Regeringen kunnen verschillende werktuigen gebruiken om de economische pomp aan de gang te krijgen, de vraag te stimuleren en meer welvaart en banen te creŽren. Het belangrijkste hiervan is de hoeveelheid geld in de economie te doen toenemen door de rente te verlagen en aldus de mensen te stimuleren om hun geld uit te geven of te investeren in plaats van op te potten.
In de eerste tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog bleek een mengeling van keynesianisme en laissez-faire-kapitalisme bijzonder effectief : het resulteerde in een gestage groei, lage inflatie en een stijgende levensstandaard. Begrippen als begrotingstekort en staatsschuld werden bekende elementen van de wereldeconomie. Maar in de laten jaren '60 begonnen de inflatie en de werkloosheid weer toe te nemen. Het keynesianisme maakte plaats voor monetarisme.
 
   

Poolgebieden



uw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009