header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Malawi

 

Terug naar overzicht Afrika >>

 

 

 

Malawi (officieel: Republic of MalaŔwi), republiek in Oost-Afrika, 118.484 km2, met (1994) 10,8 miljoen inw. (92 inw. per km2); hoofdstad: Lilongwe. De munteenheid is de kwacha, onderverdeeld in 100 tambala. Nationale feestdag is 6 juli, Onafhankelijkheidsdag.
 

Malawi Map

1. Fysische geografie
Mount MulanjeMalawi bestaat uit een ruim 830 km lange, in breedte van 80 tot 160 km variŽrende, plateau-achtige strook land, met wisselend reliŽf. Langs de kust van het Malawimeer verheft zich een reeks steile heuvels (gemiddeld 450 m hoog). De rest van het land ligt gemiddeld 600 tot 1200 m boven de zeespiegel. Hoogste punt is de Mlanje (3000 m). Het langgerekte Malawimeer (24.000 km2) maakt deel uit van de Centraal-Afrikaanse Slenk; de grootste diepte bedraagt 785 m; de bodem bevindt zich hier 335 m beneden zeeniveau. De afwatering van het land geschiedt via een aantal in oostelijke richting stromende kleine rivieren, die uitmonden in het Malawimeer, dat via de rivier de Shire weer in de Zambezi afwatert.
Het klimaat is tropisch. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag (gemiddeld 750 tot 1750 mm) valt in de periode nov.-april.
Als typisch bergland heeft Malawi een plantengroei die sterk wordt gedomineerd door verschillende bostypen; echte savannen hebben een beperkt oppervlak. De bossen zijn zeer rijk aan soorten, vooral die op het Mlanjecomplex; de flora is Centraal-Afrikaans van karakter met vooral op de bergen soms archaÔsche, Zuid-Afrikaanse elementen. De dierenwereld van Malawi is eveneens Centraal-Afrikaans van karakter, waarbij soorten als de giraffe niet voorkomen en de puntlipneushoorn vrijwel uitgeroeid is. De olifant komt nog wijd verspreid voor; een antilope van dichte struiksavannen, de nyala, bereikt haar noordgrens in zuidelijk Malawi. Het Malawimeer huisvest een rijke visfauna gedomineerd door een groot aantal endemische soorten van de vissenfamilie Cichliden.

2. Bevolking
2.1 Samenstelling en spreiding
ChildrenDe bevolking bestaat vnl. uit negerstammen die sterk vermengd zijn; enkele stammen zijn o.m. Chewa, Nyanja, Lomwe, Yao, Tonga, Sena, Nkonde, Tumbuka, Ngoni. Er zijn ca. 6000 Aziaten en 8000 Europeanen en Amerikanen in Malawi. De bevolking is onevenredig over het land verspreid met een concentratie in het zuiden. Circa 55% is jonger dan vijftien jaar. In de periode 1990-1995 bedroeg de bevolkingsgroei 3,0%, geboorte- en sterftecijfers waren resp. 50Č en 20Č. De gemiddelde levensverwachting in die periode was bij mannen 46 jaar en bij vrouwen 48 jaar. Men leeft hoofdzakelijk in dorpsverband. Er zijn slechts enkele steden: Blantyre Limbe (de grootste stad), Lilongwe (de hoofdstad), Zamba en Mzuzu.
2.2 Taal
Engels en Chichewa zijn de officiŽle talen. Er worden veel Bantoetalen gesproken.
2.3 Religie
De animistische religies hebben een grote aanhang. Naar schatting is 65% van de bevolking christen (35% protestants en 30% katholiek) en 16% islamiet.

3. Bestuur en samenleving
3.1 Staatsinrichting en bestuur
Malawi is een republiek met aan het hoofd een president. Sinds 21 mei 1994 is dat Bakili Muluzi van het United Democratic Front (UDF), voor de duur van vijf jaar. Bij de eerste vrije verkiezingen sinds de onafhankelijkheid in 1964 ontstond in 1994 een drie-partijensysteem. Het parlement telt 177 gekozen leden.
3.2 Administratieve indeling
Malawi is administratief ingedeeld in een zuidelijke, een centrale en een noordelijke regio, die onderverdeeld zijn in 24 districten. Naast de districtsraden hebben de traditionele stamhoofden veel invloed.
3.3 Lidmaatschap van internationale organisaties
Malawi is o.a. lid van de Verenigde Naties, het Gemenebest, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, GATT, het Internationaal Monetair Fonds en is geassocieerd met de EU.
3.4 Sociale en medische voorzieningen
De medische verzoging is volstrekt ontoereikend, al proberen ontwikkelingsprogramma's sinds de jaren negentig verbeteringen aan te brengen, met name in basisvoorzieningen op het land. Inmiddels kan viervijfde van de bevolking terecht bij een medische voorziening. Niet enkel medisch, maar ook economisch rampzalig is de ontwikkeling van het aantal aids-slachtoffers: meer dan 10% van de bevolking is HIV-geÔnfecteerd, elke derde patiŽnt in een ziekenhuis lijdt aan aids. Daarnaast zijn malaria en tuberculose de belangrijkse doodsoorzaken.
3.5 Politieke organisatie, partij- en vakbondswezen
Sinds 1994 zijn er drie partijen: het United Democratic Front (85 zetels), de Malawi Congress Party (54 zetels) en de Alliance for Democracy (35 zetels). De Trade Unions Congress of Malawi, opgericht in 1964, is het nationale vakverbond en telt 450!000 leden (1995). Daarnaast zijn er diverse werkgeversorganisaties en een Kamer van Koophandel.

4. Economie
4.1 Algemeen
Beach at LivingstoniaLandbouw is de kern van de economie, 80% van de bevolking is ervan afhankelijk voor haar levensonderhoud. Landbouw, visserij en bosbouw dragen 36% aan het bnp bij. De industriŽle activiteit richt zich vnl. op de verwerking van landbouwproducten. Het toerisme is de belangrijkste groeisector. Vele MalawiŽrs werken in het buitenland, vooral Zuid-Afrika en Zimbabwe, vanwege gebrek aan werkgelegenheid in eigen land. Het nationaal inkomen is $ 140 per hoofd van de bevolking (1994). In 1981 werd, in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, een economisch hervormingsplan doorgevoerd, gericht op beheersing van de internationale schuld en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Plannen voor de periode 1988-1996 richtten zich op liberalisering van de economie en stabilisering van de betalingsbalans. De economische ontwikkeling van Malawi wordt bemoeilijkt door de ingesloten ligging en de hierdoor hoge transportkosten. Verbindingen naar havens in buurland Mozambique zijn essentieel.
4.2 Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij
De landbouwsector bestaat uit twee delen, de kleinschalige landbouw op subsistentieniveau en grootschalige plantagebouw. De groei in de landbouw komt vooral voor rekening van de laatste. Belangrijkste landbouwproducten zijn tabak en thee voor de export, en katoen voor lokale verwerking. Daarnaast wordt er suikerriet, grondnoten, rijst, maÔs en koffie verbouwd en in toenemende mate canabis. De veehouderij is van weinig betekenis. Er wordt vlees ingevoerd. De visserij vindt vnl. plaats op het Malawimeer en in de Shirerivier. Op het Malawimeer dreigt overbevissing. De visexport (o.a. aquariumvissen) is gering. Ongeveer een kwart van het landoppervlak is bedekt met bos. De bossen zijn van belang als bodembeschermers en als leveranciers van hout voor koken en huizenbouw. Slechts 21% van het bos is industrieel exploiteerbaar. Om houtinvoer in de toekomst overbodig te maken werd het Vipya Pulpwood Scheme ontwikkeld, waarbij massale aanplant van sparren en eucalyptusbomen plaatsvond.
4.3 Mijnbouw
Tot nu toe zijn er weinig delfstoffen gevonden. Er wordt kalk, grind en bauxiet gewonnen. In 1985 is een nieuwe start gemaakt met de winning van steenkool. De bauxietwinning wordt belemmerd door de hoge transportkosten.
4.4 Industrie
De industrie verwerkt vnl. landbouwproducten, maar richt zich de laatste jaren ook op de vervaardiging van consumptieartikelen.
4.5 Energievoorziening
De energie wordt langs thermische en hydro-elektrische weg geproduceerd door de Electricity Supply Commission. De meeste krachtstations liggen in het zuiden. De belangrijkste is die van de Nkula Falls.
4.6 Handel
Malawi heeft een negatieve handelsbalans. De uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit landbouwproducten, waarvan tabak, thee en suiker de belangrijkste zijn. Ingevoerd worden vooral halffabrikaten en investeringsgoederen. De belangrijkste handelspartners zijn het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Duitsland.
4.7 Ontwikkelingssamenwerking en planning
De meeste buitenlandse hulp komt van het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de EU.
4.8 Bankwezen
De centrale bank is The Reserve Bank of Malawi. Daarnaast zijn er diverse handelsbanken en een speciale bank voor buitenlandse investeerders.
4.9 Verkeer
Het zuidelijke deel van het land heeft goede verkeerswegen. Er zijn spoorverbindingen naar de havens Beira en Nacala in Mozambique. Het wegennet is 14!157 km lang, waarvan ca. 2500 km het hele jaar door begaanbaar is. Op het Malawimeer vindt scheepvaart plaats. Malawi heeft een eigen luchtvaartmaatschappij, Air Malawi. Lilongwe en Blantyre hebben internationale luchthavens.

5. Geschiedenis
Malawi, dat in 1891 onder de naam British Central Africa Protectorate onder Brits bestuur kwam, heette voordien Makolololand. In 1907 kreeg het de naam Nyasaland. In 1912 werd er de North Nyasa Native Association opgericht, die binnen het bestaande systeem ijverde voor lotsverbetering van o.a. de contractarbeiders op de plantages en in de mijnen. De evangelist John Chilembwe achtte deze beweging te
Elephants at Vwasaweinig radicaal, en tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, riep hij een anti-koloniale opstand uit. De opstand werd neergeslagen, en Chilembwe kwam om, maar het nationalisme was er wel door versterkt en de onlusten bleven voortduren. De verschillende Native Associations vormden in 1943 gezamenlijk het Nyasaland African Congress (NAC), dat een militant karakter had en een grote aanhang kreeg. De Britse regering besloot Nyasaland op 1 aug. 1953 samen te voegen met Noord- en Zuid-RhodesiŽ tot de Centraal-Afrikaanse Federatie (CAF). Het NAC verzette zich tegen de CAF en de Britse regering werd na tien jaar gedwongen de CAF te ontbinden (31 dec. 1963). Op 6 juli 1964 werd Nyasaland onafhankelijk onder de naam Malawi en twee jaar later werd het land een republiek. President en regeringsleider werd Hastings Kamuzu Banda, die in feite regeerde als een tiranniek alleenheerser.
In 1985 werden voor het eerst volledige diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met Tanzania, ook met Zambia werden vriendschappelijke contacten gelegd. Met het buurland Mozambique verbeterde de relatie in de loop van de jaren tachtig. Mozambique beschuldigde Malawi er regelmatig van steun te verlenen aan de Mozambiquaanse verzetsbeweging, maar in 1988 ondertekenden de twee landen een akkoord over de vrijwillige repatriŽring van de ca. 650!000 Mozambiquaanse vluchtelingen in Malawi. President Hastings Kamuzu Banda bleef ondanks groeiende druk nog enige tijd als een dictator regeren. Rellen in 1991 en 1992 werden bloedig onderdrukt en velen werden gearresteerd. In juni 1993 werd een referendum gehouden, waarbij de bevolking koos voor een meerpartijenstelsel.
Bij verkiezingen in 1994 werd Banda verslagen en als president en premier opgevolgd door Bakili Muluzi van het United Democratic Front. In dec. 1995 werd Banda, beschuldigd van moord op vier politici, bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. De coalitieregering viel in juni 1996 uiteen, waardoor zij niet langer verzekerd was van een parlementaire meerderheid. Binnen de regering groeide de onvrede over het autoritaire optreden van president Muluzi.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009