header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Marxisme

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


  


 

Wat Karl Marx (foto) schreef en dacht, ontsproot grotendeels uit zijn overtuiging dat alle menselijke activiteit wordt bepaald door economische verhoudingen. Hoewel hij bijzonder in politiek geÔnteresseerd was, geloofde Marx dat politiek handelen - zoals ook religie, moraal en cultuur - voorkomt uit het economische systeem. Volgens Marx was de geschiedenis van de menselijke beschaving een geschiedenis van uitbuiting en een voortdurende oorlog van de ene klasse tegen de andere.
'De geschiedenis van alle tot nog toe bestaande maatschappijen, is de geschiedenis van klassenstrijd', zo schreef Marx in het Communistisch manifest van 1848. Hij stelde vast dat de strijd tussen de landadel en de bourgeoisie (of de burgerlijke klasse van kapitalistische ondernemers) al was geŽindigd in een overwinning van de bourgeoisie. In de toekomst zou de strijd zich daarom afspelen tussen de bourgeoisie en het proletariaat (de klasse van de loonarbeiders). Deze strijd was niet te vermijden, omdat de arbeiders niet anders konden dan in opstand komen tegen hun economische uitbuiting.
Met 'uitbuiting' bedoelde Marx in eerste instantie het verschil tussen de waarde van het werk dat de arbeiders leverden en de waarde van hun beloning. Dat verschil, de meerwaarde van de arbeid, was de winst van de kapitalist. De zucht naar winst zadelde het kapitalisme met een aantal gebreken op. De eerste was overproductie. Fabrieken werkten op volle capaciteit om maar winstgevend te zijn - ze produceerden meer goederen dan de loonarbeiders konden kopen. De markten raakten overvol en de lopende banden moesten noodgedwongen langzamer draaien. Met andere woorden, een cyclus van hausse en depressie was inherent aan het kapitalisme. Een gevolg was dat het kapitalisme een 'reserveleger van werkelozen' in stand hield, klaar om aan de slag te gaan wanneer een periode van hausse extra arbeidskrachten vereiste.
Kapitalisme was daarom gedoemd om ten onder te gaan in een revolutie die de 'dictatuur van het proletariaat' zou vestigen. Die dictatuur zou een korte periode beslaan en alleen nodig zijn in de overgang van kapitalisme naar communisme, waarna een nieuwe toekomst voor de gemeenschap zou aanbreken. De klassenstrijd zou tot het verleden behoren, immers in de nieuwe samenleving bestonden geen klassentegenstellingen meer, want iedereen leverde zijn bijdrage aan de gemeenschappelijke welvaart. En omdat er geen klassenconflicten meer zouden zijn, zouden ook de dwangmiddelen van de staat overbodig zijn geworden. De staat zou langzaam 'verdwijnen' om plaats te maken voor de broederschap van alle mensen.
In die zin is het denken van Marx een voorzetting van de droom van een hemel op aarde zoals men die in de tijd van de Verlichting had gekoesterd.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009