header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Meerkoet

 
   
  De Meerkoet of fulica atra.
Vergeleken met zijn 'neef' de waterhoen, is de meerkoet meer een watervogel die grotere vijvers en meren prefereert, zelfs langzaam stromende rivieren. Dit is ook de reden dat hij minder in tuinen voorkomt. Wel is hij een algemene parkvogel en bewoner van waterpartijen. Let op ruzies tussen rivalen, waarbij de ene de andere achterna zit over het water, of gevechten waarbij ze recht op hun staart zitten en trappen met hun poten. Soms jaagt een groep met vereende krachten een meeuw of havik weg door een watergordijn op te spatten.
Kenmerken
Een witte bles op het voorhoofd, die wel ontbreekt bij de jongen. De tenen hebben lobben als zwemvliezen. De lengte is 38 cm.
Geluid
Een hard 'piks' of keffend 'kuw' zijn de bekendste geluiden.
Voedsel
Waterplanten, rietscheuten, gras, vis en dieren zoals kevers en torren. Het voedsel wordt soms van zwanen en eenden afhandig gemaakt. Kleine zoogdieren en vogels pakt hij een enkele keer wel eens op het droge.
Wintervoedering
Hoewel ze zelden in een tuin komen, eten ze restjes brood en graan.
Nest
Het nest is wat plantenmateriaal opgestapeld in ondiep water. Het mannetje verzamelt het materiaal en het vrouwtje legt het op de goede plaats. Het mannetje bouwt een platform waar de jongen 's nachts kunnen rusten en warm worden gehouden. Beide ouders voeren de jongen ongeveer acht weken.
Broedgegevens
Maanden maart tot september - één of twee legsels - vier tot zeven gestippelde, lichtgele eieren - broedtijd : 21-24 dagen (beide partners) - vliegvlug : na 55-60 dagen en ook dan pas zelfstandig.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009