header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Mees

 
   
  De mees behoort tot de zangvogels en is afhankelijk van de soort 11-14 centimeter lang. De mees woont in bossen, aangelegde parken en tuinen en komt op bijna alle continenten voor.
Enkele soorten zoals de pimpelmees en de koolmees hebben een voorkeur voor loofbossen, de zwarte mees en de kuifmees hebben een voorkeur voor naaldbossen.
De mees voedt zich vooral met kleine insecten en insectenlarven en eitjes, in de winter ook met oliehoudende zaden.
Mezen bouwen hun nesten graag in boomholten en muurspleten. Ze willen ook wel in nestkastjes nestelen. Hier broeden ze meestal tweemaal per jaar. Het legsel bestaat uit een groot aantal eieren, soms wel 14 stuks.
Het bebroeden van de eieren is normaal gesproken een taak van het vrouwtje. Als ze de jonge vogels voeren lijken de ouders onvermoeibaar.
Mezen hebben veel vijanden onder de vogels en zoogdieren. In strenge winters neemt de populatie vaak ook aanzienlijk af. Deze sierlijke vogels zijn bij de mens zeer geliefd. Ze eten veel schadelijk ongedierte in de tuin.
Door hun levendige karakter en hun voortdurend getjilp lijken ze altijd vrolijk te zijn.
De mezen die bij ons het meest bekend zijn, zijn de koolmees, de pimpelmees en de kuifmees. (foto : zwarte mees)
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009