header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Mijn toekomst

 
   
Ons uitgangspunt was het zoeken naar de zin van ons leven. We stelden vast dat zoiets niet zomaar te verklaren valt, maar dat wij als mens wel de mogelijkheid hebben om onze leefwereld (zie de cirkel om ons heen) voor een groot stuk zelf te bepalen. Op die manier kunnen wij inderdaad zin geven aan ons leven, door op een doordachte manier ons leven aan te pakken en de toekomst als het ware een handje te helpen en in goede banen te leiden.
Ieder voor zich kan een toekomstplan opmaken met streefdoelen, data om die streefdoelen te bereiken, de manier waarop je die wil bereiken, welke stappen je daarvoor onderneemt en wanneer je concreet die stappen neemt.
Wanneer we zo planmatig tewerk gaan schakelen we in eerste instantie al heel wat te voorziene obstakels en moeilijkheden uit, zodat we een flink stuk zelfzekerder aan ons verder leven beginnen.

Deze structuur of laat het ons noemen 'concrete voorbereiding' geeft ons de kans om duidelijker te weten wat we willen, hoe we het doen en geeft ons een gevoel van zekerheid en veiligheid. Op die manier worden reeds heel wat moeilijkheden vooraf overbrugd of uitgeschakeld en staan we heel wat sterker om ons te wapenen tegen onvoorziene omstandigheden of probleemsituaties.  Wanneer we ons leven niet planmatig voorbereiden stoten we constant met ons hoofd tegen de muur, wat ons voldoende 'builen' kan opleveren om de onvoorziene problemen niet meer aan te kunnen en tenslotte onderuit te gaan.

Dezelfde planmatigheid geldt trouwens voor het nemen van, zij het nu grote of kleine, beslissingen. We hebben in een vorige pagina reeds aangehaald dat elke ervaring een schakel is in jou leven, zodoende ligt ook elke beslissing die je neemt aan de basis voor een nieuwe ervaring. Het is dus werkelijk belangrijk om elke beslissing in je leven duidelijk vooraf af te wegen en bewust te kiezen, want de kans is heel groot dat die jou leven voor een klein of zelfs groot stuk kan beļnvloeden.  Ook hier gaan we structureel te werk en stellen omtrent die beslissing een 'balans' op. Zoals iedereen weet heeft een balans een positieve en een negatieve zijde.  Neem gewoon een blad papier en teken die balans .... vul alle positieve zaken in die je kan bedenken en ook alle negatieve zaken wanneer je die beslissing zou nemen. Verruim je blik en laat ook anderen voor- of tegenargumenten aanbrengen, zodat je op een relatief veilige basis je 'eindbalans' omtrent je beslissing kan opmaken. Ga duidelijk na welke argumenten nu doorwegen en tenslotte naar welke kant de balans overhelt : wordt het een ja of een neen. Feit is, als je op deze manier te werk gaat, zul je nadien beslist niet voor onvoorziene omstandigheden komen te staan en sta je honderd procent achter jou bewuste keuze.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009