Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Milieu
verontreiniging

 
   
Onder milieuverontreiniging verstaan we de door de mens teweeggebrachte afgifte van stoffen en energie aan het milieu in zo grote hoeveelheden of intensiteiten, dat deze nadeel voor de gezondheid van de mens of aanmerkelijke hinder opleveren en/of schade berokkenen aan andere organismen of ecosystemen. Men kan onderscheiden: chemische milieuverontreiniging door milieugevaarlijke stoffen en fysische milieuverontreiniging door warmte, ioniserende straling en geluid.

De activiteiten van de mens die een kwaliteitsvermindering van het milieu tot gevolg hebben, maar niet tot milieuverontreiniging of milieu-exploitatie (het onttrekken van bepaalde componenten bijv. dieren, planten, delfstoffen aan het milieu) gerekend kunnen worden, vallen onder het begrip milieuaantasting. Een voorbeeld van milieuaantasting vormen de veranderingen die door bijv. betreding, recreatie en het invoeren van vreemde dier- en plantensoorten (fauna- en floravervalsing) worden teweeggebracht. Als de milieuaantasting zo ver gaat dat delen van of processen in het milieu verloren gaan of veranderen, zodat het milieu in zijn oude vorm niet meer bestaat, dan spreekt men van milieuvernietiging. Oorzaken van milieuvernietiging zijn bijv. stedenbouw, intensieve veehouderij, wegenaanleg, massarecreatie en oorlogvoering.

Milieuverontreiniging kan in een aantal vormen optreden: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, waterverontreiniging (waaronder zeeverontreiniging).
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009