header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Modernisme

 

Terug naar stromingen in de kunst >>

 
 

 

 

 

 


 

Rond 1918 leek alle vuur en tumult van de vooroorlogse kunst-scene een verre zeepbel. De wereld was veranderd : de Europese economie lag in duigen en de oude patricische regimes - die in het verleden de voornaamste steunpilaar voor de kunst waren geweest - waren door oorlog of, in geval van Rusland, door revolutie kapot gemaakt. De verschrikkingen van de oorlog hadden een afkeer teweeg gebracht voor de oude culturele bagage van het verleden, omdat deze ten dele voor de rampspoed verantwoordelijk werd gehouden.
Direct na de oorlog waren er drie belangrijke reacties. Eén daarvan was het gevoel van diep gewortelde woede en desillusie, in de kunst tot uitdrukking gebracht door een algeheel gevoel voor iconoclasme; in de voorgaande decennia was deze woede al op gang gekomen, maar na 1918 kwam het tot een uitbarsting. De nihilistische dadabeweging was een tijdje populair, totdat de anarchistische leerstellingen geformaliseerd werden in het surrealisme, dat de tradities van bewuste opvattingen afwees en zich voorstander toonde van de werking van de onbewuste geest.
Het tweede antwoord was een gevoel van opluchting en de drang om het leven ten volle te leven na de dramatische lessen van de oorlog over dood en verderf. Deze stemming produceerde de Art Deco, de energieke stijl van de onbezorgde Jazz Age, een passende achtergrond voor de bakvissen met hun blote armen uit de Roaring Twenties in hun krappe, door Chanel geďnspireerde jurkjes en parels, en mannen in hun elegante lange pakken - cocktails drinkend, naar de bioscoop gaand, in hun auto's rijdend en de charleston dansend.
De derde reactie was een meer geconcentreerde, constructieve houding. Voor de oorlog waren diverse artiesten, ontwerpers en architecten de uitdaging aangegaan om werk te produceren dat de nieuwe wereldorde kon uitdrukken of zelfs kon versnellen. Artiesten die dit in gedachten hadden sloegen nu vrijpostig de weg in naar geometrische abstractie. Ontwerpers en architecten volgden een parallelle koers naar een strakke, beheerste stijl. De oplossingen die zij vonden kregen de overkoepelende benaming 'modernistisch' - de invloed op architectuur en design die zij hadden was zo groot dat de term tegen het eind van de 20ste eeuw nog altijd opgeld doet.
( foto : 'vrucht van het onderbewustzijn' - René Magritte,1898-1967 )
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009